Otrdiena, 2019. gada 19. marts            Vārda diena : Jāzeps

Jaunajās mājās var strādāt ar prieku

   Nu jau otro mēnesi Penkules feldšerpunkts, kurā saimnieko ILVA JONKUS, atrodas jaunās, svaigi izremontētās telpās zem viena jumta ar pagasta pārvaldi un pirmsskolas izglītības grupas piecus un sešus gadus vecajiem bērniem.
Dienu pirms vēlēšanām notika neliels sarīkojums par godu telpu atklāšanai. Pasākumā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un pašvaldības vecākā konsultante Dzintra Matisone, Penkules pagasta pārvaldes vadītājs Ivars Brikmanis un citi viesi. Vairāk lasiet otrdien.
16.10.2018

Izstādē piedalījās 190 trušu

   Aizvadītajā sestdienā Zelta druvas kultūras nama telpās noritēja Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības (LSAB) «Trusis un citi» organizēta trušu un citu sīkdzīvnieku izstāde. Tajā bija aplūkojami 22 dažādu šķirņu truši un citi sīkdzīvnieki – pavisam 190 mīluļu. Kultūras nama zālē cits citam blakus sev pievērsto uzmanību baudīja dažādu krāsu un izmēru truši. Ieradušies bija ne vien LSAB biedri un trušu audzētāji, bet arī dažāda vecuma vietējie interesenti.
16.10.2018

Pasniegts septītais Ābolu ordenis

   Tradicionālie Ābolu svētki ir īpašs notikums augļkopības nozarei, ne vien atzīmējot ražas svētkus, bet arī godinot nozares profesionāļus. Astoņu gadu laikā, kopš šie svētki tiek svinēti Dobelē, aizvadītajā sestdienā tie pirmo reizi norisinājās Dārzkopības institūtā. Tajos septīto reizi tika pasniegts arī augstākais augļkopības nozares apbalvojums – Ābolu ordenis, ko šoreiz saņēma Dārzkopības institūta zinātnes padomes priekšsēdētāja, vadošā pētniece Dr. biol. Edīte Kaufmane.
16.10.2018

Ciems cilvēku atmiņās

   Netālu no Bēnes atrodas Krūškalne, kas navigāciju kartēs un cilvēku stāstos vēl eksistē, tomēr ceļa norādes par apdzīvotu vietu jau krietnu laiku noņemtas, atstājot vien atmiņas par iedzīvotājiem bagātu un darbu pilnu ciema dzīvi. Krūškalne atrodas vien septiņu kilometru attālumā no pagasta centra Bēnē, 16 kilometrus no novada centra Aucē. Kā apdzīvota vieta veidojusies ap vēsturisko Krūškalna muižu. Uz to veda aleja, kuras malās vēl šobrīd atrodas vairākas mājas. Dažas no tām stāv tukšas, bet citas joprojām ir apdzīvotas. Par dzīves apstākļiem ciemā, kas vairs neeksistē, lasiet ceturtdienas avīzē.
16.10.2018

Bērniem laiks jāpavada jēgpilni

   Ar šā mācība gada sākumu arī Auces vidusskolā kolektīvu papildināja vairākas skolotājas. Viena no tām ir RENĀTE BROČA-ČAPA, kura augusi un lielāko dzīves daļu nodzīvojusi Rīgā. Ceļš uz Auces pusi sievieti atveda vēl studiju gados. Viņa «Zemgalei» atklāja, ka lēmums krasi mainīt dzīves apstākļus bija ļoti spontāns. Sarunu lasiet ceturtdien.
16.10.2018

Profesijas svētkus svinēja skolotāji

   Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Skolotāju dienu, lai sveiktu skolotājus un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Dienas mērķis ir pateikties skolotājiem un visiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šajā dienā uzsver skolotāju svarīgo lomu zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā, kas ir būtiskākie aspekti pasaules izpratnes veidošanā un spējā vadīt pārdomātas pārmaiņas.
Ceturtdienas «Zemgalē» lasiet, kā savas profesijas svētkus atzīmēja mūspuses pedagogi.
16.10.2018

Bērnu lasītprasme – kā to uzlabot?

   Jau ilgāku laiku Latvijā darbojas lasīšanas veicināšanas programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija», kurai pērn pievienojās Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 11 līdz 12 gadus veciem bērniem. Tas bija viens no tematiem, kas tika pārrunāts seminārā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā 3. oktobrī, kurā piedalījās mūsu apkaimes bibliotēku darbinieki.

Seminārā par paveikto un iecerēm šajā jomā pastāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītāja SILVIJA TRETJAKOVA, bet semināra ievadā visus uzrunāja Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane, akcentējot, ka Dobeles novada Centrālās bibliotēkas lasītājs Roberts Ozoliņš bija pirmās Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājs visā Latvijā. Ar aplausiem tika sveikta viņa skolotāja Lilija Losberga, kura piedalījās arī šajā seminārā. Roberta Ozoliņa iegūtā ceļojošā balva kopš vasaras brīvlaika sākuma ir novietota Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā, bet līdz tam tā atradās Dobeles 1. vidusskolā, kurā mācās skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājs.

– No 2001. gada Latvijā tiek īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas, kas iesākās ar «Bērnu žūriju», vēlāk pievienojās programma «Grāmatu starts», ko īsteno Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, pērn sākām realizēt Latvijas nacionālo skaļās lasīšanas sacensību.
Silvija Tretjakova pastāstīja, ka programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» darbojas ne vien Latvijā, bet visā pasaulē, kur tajā iesaistās latviešu diasporas jaunie lasītāji un viņu vecāki. Nu jau ir aptvertas 57 vietas visā pasaulē – gan Austrālijā, gan ASV, gan daudzās Eiropas valstīs. Vairākas vietas ir Vācijā, Anglijā, Īrijā.
Plašāk lasiet «Zemgalē» 5. oktobrī!
16.10.2018

«Zvaniņā» skaistas taciņas un telpas

   Pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš» Dobelē ir ap 250 audzēkņu. Vasarā bērnudārzā ir veiktas būtiskas pārmaiņas gan āra teritorijā, gan iekštelpās. Aicinot ciemos pašvaldības pārstāvjus un būvniekus, iestādes vadītāja Dina Štraube un viņas vietniece Daina Sarmīte Vējiņa vēlējās parādīt paveikto un dalīties priekā par ieguvumiem darba un mazo dobelnieku vides uzlabošanā.

Atsaucot atmiņā vienu no pirmajiem veikumiem PII «Zvaniņš», kad tika izveidots jauns rotaļu laukums bērnudārza teritorijā, mājinieki aicināja viesus doties pastaigā, lai varētu parādīt, kā nu izskatās visa apkaime. Visi rotaļu laukumi ir aprīkoti ar jaunām iekārtām un ir mūsdienīgi. Dina Štraube akcentēja, ka tas veikts pakāpeniski, bet šajā vasarā ir jaunu segumu ieguvušas ietves, sakārtota un jaunu veidolu ieguvusi zaļā zona, četrās grupu telpās veikts remonts.

18.09.2018

Gatavojamies 13. Saeimas vēlēšanām

   Vēl nepilnas trīs nedēļas līdz 13. Saeimas vēlēšanām, kad balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji dosies pie vēlēšanu urnām, lai izdarītu savu izvēli par kādu no 16 politiskajām partijām. Sarunā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Informācijas nodaļas vadītāju KRISTĪNI BĒRZIŅU «Zemgale» skaidroja, kā gatavoties šim atbildīgajam notikumam. Sarunu lasiet otrdienas laikrakstā.
18.09.2018

Mazpulcēni var baudīt darba augļus

   Mazpulku kustības pirmsākumi saistāmi ar Amerikas Savienotajām Valstīm, taču arī Latvijā tai ir nozīmīga loma bērnu un jaunatnes audzināšanā un ievadīšanā dažādos darbos.

Mazpulku kustībai Latvijā veltīta izstāde septembra sākumā tika atklāta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā «Pikšas». Ir likumsakarīgi, ka tieši šajā muzejā ir skatāma šāda izstāde, jo Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš sāka par to rakstīt presē un popularizēt šo ideju. Mazpulki Latvijā tika nodibināti 1929. gadā. Tie tika dibināti ne vien laukos, bet arī pilsētās – gan pie pamatskolām, gan pie vidējām mācību iestādēm. Dalībnieki mācījās mājturības pamatus, mājamatniecības darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauciņus, nodarbojās ar sportu un māksliniecisko pašdarbību.
Mūsdienās mazpulki darbojas vairākās apkaimes skolās – arī Annenieku pamatskolā, kur ir 485. Annenieku mazpulks, un Bērzupes speciālajā internātpamatskolā, kur ir Bērzupes mazpulks. Abus vada skolotāja INTA BALČŪNA, kura «Zemgalei» pastāstīja par šo mazpulku paveikto šajā gadā.14.09.2018
1 ... 2345678910 ... 326