Piektdiena, 2018. gada 16. novembris            Vārda diena : Banga, Glorija

Lepnums par ainavu dārgumiem un prieks par paveikto

    Sagaidot valsts simtgadi, Tērvetē, kurai ir bagāta vēsture un kura ir plaši pazīstama gan Latvijā, gan citviet pasaulē, tiek īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, izdarīti darbi, ko iedzīvotāji sen bija gaidījuši. Cerību stars uzausis par ļoti bēdīgā stāvoklī esošā ceļa remontu, jo solījumi, kas saņemti gadiem ilgi, nu beidzot tiks izpildīti.09.11.2018

Atbildes nerada, ziņojums nepārliecināja, būvniecību grib apturēt

   Aizvadītajā piektdienā Dobeles novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā interesentiem bija iespēja uzklausīt un apspriest ziņojumu par vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecību un darbības ietekmi uz vidi. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecība.
  Īsa un kodolīga sākotnējā izskatā ir informācija par iecerēto būvniecību Dobeles un kaimiņu novadā. Tie, kuri bija izmantojuši iespēju un izpētījuši ziņojumu, uzzināja vairāk, tāpēc daudziem bija radušies jautājumi, uz kuriem atbildes ziņojumā nebija rastas. Droši vien tāpēc tika sperts nākamais solis, dodoties uz tikšanos ar ziņojuma sagatavotājiem.
14.09.2018

Par 2,7 miljoniem eiro ilgi nedebatē

   Trešdien notika Dobeles novada domes Izglītības, kultūras un sporta, kā arī Finanšu un budžeta komiteju sēdes, kurās izskatīja dažus, bet novada dzīvē būtiskus lēmumprojektus. Tos visus deputāti lēma atbalstīt tālākai izskatīšanai novada domes sēdē, kas ieplānota 30. augustā.
Finanšu un budžeta komitejas, ko vada novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS, sēdē deputāti piecu minūšu laikā izlēma 2,7 miljonu likteni, atbalstot papildinājuma lēmumprojektu pirms gada pieņemtā domes lēmuma Nr. 184/9 «Par projekta iesnieguma «Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» iesniegšanu» īstenošanai.
Izglītības jautājumos ziņotāja bija novada Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO. Viens no tematiem bija par Viestura Dudes, kurš bija ieradies arī uz komitejas sēdi, iecelšanu Dobeles Sporta skolas direktora amatā.
Deputātiem bija iespēja uzzināt kandidāta Dobeles Sporta skolas nākotnes redzējumu.
Par komiteju sēdēs runāto plašāk lasies «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

«Bitīšu» dejotāji koncertēja Prāgā

   Krimūnu tautas nama bērnu deju kolektīva «Bitītes» vecākā grupa pagājušā mēneša beigās devās koncertceļojumā uz Čehiju. Kā mazajiem dejotājiem tur gāja, pastāstīja Krimūnu tautas nama vadītāja KRISTĪNE ĻAKSA. Stāstījumu meklējiet ceturtdienas «Zemgalē».
27.08.2018

Gadsimtu satikšanās Dobeles pilsdrupās rit arheologa uzraudzībā

   Jau ilgāku laiku Dobeles pilsdrupās rosās būvnieki un daļa no šā objekta ir apmeklētājiem slēgta. Tie, kuri cītīgi seko līdzi iecerēm, ko plāno īstenot Dobeles novada pašvaldība, zina, ka tur sākti konservācijas un pārbūves darbi. Jau vairākus gadus tika runāts, ka Dobeles pilsdrupās iecerēts īstenot arhitekta Pētera Blūma projektu.
Par šobrīd pilsdrupās notiekošo lasiet 23. augustā.
27.08.2018

Ar domu – iesāktais ir jāizdara līdz galam

    Dobelniece SARMĪTE MARCINKEVIČA šodien ir Dobeles 1. vidusskolas direktore. Tā ir skola, kuras durvis mācību gada laikā novadā ver vislielākais skaits skolēnu, jo tur zinības apgūst ap 800 izglītojamo no 1. līdz pat 12. klasei. Lai arī Sarmītes pedagoģes stāžs mērāms vairākos gadu desmitos, no šā gada augusta viņai ir sācies jauns dzīves cēliens. Kāpēc tā? Par to sarunā ar «Zemgali».02.08.2018

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

    Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

– Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.
Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

 

Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.

Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

02.08.2018

Pagasta svētkos iepazina Bukaišu vēsturi

    Sestdien tika svinēti Bukaišu pagasta svētki. Par to norisi, kā arī ekspozīcijas «Bukaiši vēstures liecībās – atmiņās, fotogrāfijās un faktos» iepazīšanu, uz ko aicināja Skaidrīte Urbāne, lasiet laikraksta «Zemgale» ceturtdienas numurā.

01.08.2018

Muzeju nakts – izzinoša un pasākumiem bagāta

    Muzeju naktī, ko aizvadījām 19. maijā, šogad piedalījās rekordliels muzeju un sabiedriskās dzīves veidotāju skaits – pasākumi norisinājās 204 vietās visā Latvijā. Muzeju nakts tēma šogad bija «šūpulis», jo pasākumos un ekspozīcijās tika vēstīts par Latvijas valstiskuma dzimšanu, brīvības jautājumiem, dzimtām un novadiem. Muzeju naktī mūspusē piedalījās Dobeles Novadpētniecības muzejs un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs. Dobeles dzelzceļa stacijā bija arī Latvijas Dzelzceļa muzeja rīkotas aktivitātes.

Tiem, kuri gribēja pabūt katrā no šīm vietām, pasākumu apmeklējums, lai iesaistītos plānotājās aktivitātēs, bija rūpīgi jāizplāno. Katrā no tām bija arī viens centrālais notikums – Dobeles Novadpētniecības muzejā varēja redzēt filmu «Baltu ciltis», Dobeles dzelzceļa stacijā – filmu «Mērijas ceļojums», bet Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā bija izstādes «Ar Ērenpreisu līdz 100» atvēršana un tikšanās ar ekspozīcijas veidotāju un īpašnieku Mārtiņu Belicki.
Plašāk lasiet laikrakstā «Zemgale» 22. maijā!
22.05.2018

Gatavi vienmēr un visur palīdzēt

    Ar savu pakalpojumu sniegšanu zemniekiem uzņēmums SIA «AR AGRO» nodarbojas jau kopš 2009. gada. Tolaik tas tika dibināts Bauskā, bet jau septiņu gadu garumā «AR AGRO» bāzējas Dobeles novada Lejasstrazdos, sniedzot plaša spektra pakalpojumus zemniekiem visā Latvijā. Kādus tieši? To «Zemgale» noskaidroja sarunā ar uzņēmuma valdes locekli JĀNI OSI. Vairāk lasiet 22. maija laikrakstā.22.05.2018