Pirmdiena, 2018. gada 20. augusts            Vārda diena : Bernhards, Boriss

Ar domu – iesāktais ir jāizdara līdz galam

    Dobelniece SARMĪTE MARCINKEVIČA šodien ir Dobeles 1. vidusskolas direktore. Tā ir skola, kuras durvis mācību gada laikā novadā ver vislielākais skaits skolēnu, jo tur zinības apgūst ap 800 izglītojamo no 1. līdz pat 12. klasei. Lai arī Sarmītes pedagoģes stāžs mērāms vairākos gadu desmitos, no šā gada augusta viņai ir sācies jauns dzīves cēliens. Kāpēc tā? Par to sarunā ar «Zemgali».02.08.2018

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

    Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

– Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.
Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

 

Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.

Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

02.08.2018

Pagasta svētkos iepazina Bukaišu vēsturi

    Sestdien tika svinēti Bukaišu pagasta svētki. Par to norisi, kā arī ekspozīcijas «Bukaiši vēstures liecībās – atmiņās, fotogrāfijās un faktos» iepazīšanu, uz ko aicināja Skaidrīte Urbāne, lasiet laikraksta «Zemgale» ceturtdienas numurā.

01.08.2018

Muzeju nakts – izzinoša un pasākumiem bagāta

    Muzeju naktī, ko aizvadījām 19. maijā, šogad piedalījās rekordliels muzeju un sabiedriskās dzīves veidotāju skaits – pasākumi norisinājās 204 vietās visā Latvijā. Muzeju nakts tēma šogad bija «šūpulis», jo pasākumos un ekspozīcijās tika vēstīts par Latvijas valstiskuma dzimšanu, brīvības jautājumiem, dzimtām un novadiem. Muzeju naktī mūspusē piedalījās Dobeles Novadpētniecības muzejs un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs. Dobeles dzelzceļa stacijā bija arī Latvijas Dzelzceļa muzeja rīkotas aktivitātes.

Tiem, kuri gribēja pabūt katrā no šīm vietām, pasākumu apmeklējums, lai iesaistītos plānotājās aktivitātēs, bija rūpīgi jāizplāno. Katrā no tām bija arī viens centrālais notikums – Dobeles Novadpētniecības muzejā varēja redzēt filmu «Baltu ciltis», Dobeles dzelzceļa stacijā – filmu «Mērijas ceļojums», bet Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā bija izstādes «Ar Ērenpreisu līdz 100» atvēršana un tikšanās ar ekspozīcijas veidotāju un īpašnieku Mārtiņu Belicki.
Plašāk lasiet laikrakstā «Zemgale» 22. maijā!
22.05.2018

Gatavi vienmēr un visur palīdzēt

    Ar savu pakalpojumu sniegšanu zemniekiem uzņēmums SIA «AR AGRO» nodarbojas jau kopš 2009. gada. Tolaik tas tika dibināts Bauskā, bet jau septiņu gadu garumā «AR AGRO» bāzējas Dobeles novada Lejasstrazdos, sniedzot plaša spektra pakalpojumus zemniekiem visā Latvijā. Kādus tieši? To «Zemgale» noskaidroja sarunā ar uzņēmuma valdes locekli JĀNI OSI. Vairāk lasiet 22. maija laikrakstā.22.05.2018

Šūpuli iekāra arī Bēnē

    Pagājušajā sestdienā jau piekto gadu pēc kārtas Bēnē tika aizvadīta Muzeju nakts. Tajā ar saviem priekšnesumiem un gadu gaitā paveikto priecēja gan vietējie mākslinieki, gan sava aroda pratēji. Viņus dalībai šajā norisē uzaicināja Bēnes tautas nama vadītāja Ingrīda Rozenfelde.

22.05.2018

Vai Bikstos ir atrasts «Latvieša kods»?

    Tajā tālajā 1998. gada rudenī Bikstos esot izskanējis jautājums: «Kāpēc gan Bikstos nevarētu būt vidējās paaudzes deju kolektīvs?». Nu var sacīt, ka toreiz bijis tā – domāts, darīts –, jo šogad kolektīvs atzīmē 20 gadu jubileju. Tai par godu 12. maijā Bikstu kultūras namā pulcējās liela daļa pagasta ļaužu, viesu un kolektīva draugu, lai būtu kopā ar vidējās paaudzes deju kolektīvu «Bikstenieki», tā vadītāju Agitu Jansoni, koncertmeistari Gitu Āboliņu, priecātos par stāstiem dejā un būtu tikpat lepni kā «Bikstenieki» par kolektīva jauno tērpu. Tas «izauklēts» no vissīkākās vīlītes līdz pat brunču rakstu stāstam un vīru vestes pogai, paķelei un vīru svārku vadmalai.

«Bikstenieki» no visas sirds var lepoties par 20 gados paveikto – gan ritinot deju soli, gan gādājot par savu izskatu, kas nu pilnībā stāsta par Bikstu pagastu. Šajā laikā kolektīvs ir piedalījies trīs Dziesmu un deju svētkos, izveidojis savas tradīcijas, pabijis ārzemju ceļojumos.
Tomēr, šķiet, pēdējā gada laikā viens no vissvarīgākajiem mērķiem bija jauna tautastērpa sarūpēšana visam kolektīvam. Stāsts par to, kā tas tapa, caurvija visu dzimšanas dienas pasākumu, pilnībā pārliecinot tā apmeklētāju par «Bikstenieku» degsmi, aizrautību un neatlaidību, piestrādājot pie tērpa vissīkākās nianses, noslēdzot šo savu veikumu ar videofilmu.
Ar tās pirmizrādi sākās kolektīva jubilejas sarīkojums.
Plašāk lasiet «Zemgalē» 18. maijā!

22.05.2018

Pērn piespiedu darbos nostrādāja 14313 stundu

    Valsts probācijas dienesta Dobeles teritoriālā struktūrvienība ir apkopojusi statistikas datus par kriminālsoda “piespiedu darbs” izpildes organizēšanu Dobeles, Auces un Tērvetes novadā 2017. gadā.

Vairāk lasiet otrdienas “Zemgalē”.

14.02.2018

Dāvinājums no Amerikas sasniedz Dobeli

    Uz Dobeles Novadpētniecības muzeju nesen atceļoja dāvinājums – vairākas kastes grāmatu - no Amerikas Savienotājām Valstīm. Daudzas no grāmatām muzejs atvēlēja Dobeles novada Centrālajai bibliotēkai. Kas tas par sūtījumu, sarunā ar “Zemgali” pastāstīja muzeja gide ANTRA KĀRKLA.

- Kad pirms apmēram gada biju Ņujorkā, Daugavas vanagu mītnē, tur sastapu dobelnieku Valdi Freimani. Pērn no Valda Freimaņa saņēmu ziņu, ka Amerikā ir miris Arnolds Avotiņš, kuram bija ļoti laba bibliotēka.

Vēstulē bija rakstīts : “Grāmatas piederēja nesen aizsaulē aizgājušajam leģionāram un Daugavas Vanagu organizācijas vienam no dibinātājiem Arnoldam Avotiņam un viņa atraitnei Rasmai.
Rasma vairs nelasa, bet grāmatas varētu likt lietā. Iespējams, kāds tās vēl lasīs. Jo īpaši tās, kas izdotas trimdā.”

Janvāra nogalē muzejs saņēma grāmatas.

14.02.2018

Konkurss ir lieliska dzīves un pieredzes skola

   Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā šogad audzēkņi pēc 9. klases var apgūt profesiju astoņās profesionālās izglītības programmās. Starp tām arī viesmīlības pakalpojumu speciālista arodu. Mācību ilgums četri gadi. Šo profesiju apgūst arī DŽŪLIJA ŠILKAITE. Viņa decembrī un janvārī piedalījās bārmeņu, kas ir tikai neliela daļa no viņas izvēlētās izglītības programmas, konkursos un guva gan lielisku pieredzi, gan jaunas atziņas un arī panākumus.

Konkursiem Džūliju Šilkaiti sagatavoja profesionālās izglītības skolotājs AIGARS INDERSONS.
12.02.2018