Otrdiena, 2019. gada 19. marts            Vārda diena : Jāzeps

Saruna dzejā - Latvija, dzimtā pusi, mājas

   Septembris Latvijā ir arī Dzejas dienu mēnesis, kad biežāk nekā citkārt notiek dažādi literāri pasākumi, kas saistīti ar dzeju. Atzīmējot rakstnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu 1965. gada 11. septembrī, Latvijā pirmo reizi tika rīkotas Dzejas dienas, kas nu kļuvušas par ikgadēju notikumu.

Ik gadu laikraksta «Zemgale» lasītājiem ir iespēja lasīt apkaimes literātu biedrības «Spārni» dalībnieku dzejas sacerējumus. Šoreiz, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, tie veltīti Latvijai, dzimtajai pusei un vietai. Literātu veikumu apkopoja un «Zemgalei» iesūtīja biedrības vadītāja Velga Deksne.
14.09.2018

Atbildes nerada, ziņojums nepārliecināja, būvniecību grib apturēt

   Aizvadītajā piektdienā Dobeles novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā interesentiem bija iespēja uzklausīt un apspriest ziņojumu par vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecību un darbības ietekmi uz vidi. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecība.
  Īsa un kodolīga sākotnējā izskatā ir informācija par iecerēto būvniecību Dobeles un kaimiņu novadā. Tie, kuri bija izmantojuši iespēju un izpētījuši ziņojumu, uzzināja vairāk, tāpēc daudziem bija radušies jautājumi, uz kuriem atbildes ziņojumā nebija rastas. Droši vien tāpēc tika sperts nākamais solis, dodoties uz tikšanos ar ziņojuma sagatavotājiem.
14.09.2018

Viens deputāts ir pret miljoniem vērto balsojumu

   Dobeles novada domes augusta sēdē tika izskatīti 22 jautājumi, no kuriem lielākā daļa bija par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem. Tie debates neraisīja un tika akceptēti, balsojot «par» visiem deputātiem, kuri sēdē piedalījās. Sēdē no 17 novada domes deputātiem nepiedalījās trīs: Aldis Cīrulis, Viktors Eihmanis un Edīte Kaufmane.
Protams, visi jautājumi iepriekš bija izskatīti attiecīgo komiteju sēdēs un, vairākumam atbalstot izstrādātos lēmumprojektus, virzīti izskatīšanai un akcepta saņemšanai domes sēdē.
Tiklīdz jautājums bija par aizņēmumu Valsts kasē, kas būs apmēram 2,7 miljoni eiro, saistībā ar grozījumiem Dobeles novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 184/9 «Par projekta iesnieguma «Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» iesniegšanu», izvērsās plašākas debates. Ziņotāja šajā jautājumā bija novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Laila Šereiko.

– Esam kā ķīlnieki, iepriekš piekrītot visu īstenot par vienu summu, bet nu tā ir palielinājusies gandrīz par vienu ceturtdaļu, – sacīja AINĀRS MEIERS.
14.09.2018

Gadsimtu satikšanās Dobeles pilsdrupās rit arheologa uzraudzībā

   Jau ilgāku laiku Dobeles pilsdrupās rosās būvnieki un daļa no šā objekta ir apmeklētājiem slēgta. Tie, kuri cītīgi seko līdzi iecerēm, ko plāno īstenot Dobeles novada pašvaldība, zina, ka tur sākti konservācijas un pārbūves darbi. Jau vairākus gadus tika runāts, ka Dobeles pilsdrupās iecerēts īstenot arhitekta Pētera Blūma projektu.14.09.2018

Sudrabu pasaules čempionātā kaldina arī «sprīdīši»

   Augusta sākumā Latvijā norisinājās pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Skrejošie orientieristi sacentās Rīgā un Siguldas apkaimē, taku orientieristi – Daugavpilī. Par milzīgu pārsteigumu parūpējās Latvijas taku orientieristu izlase, izcīnot sudraba medaļas stafetē. Pirmo etapu Latvijas izlasē pieaugušajiem veica piecpadsmitgadīgais Dobeles kluba «TSK Sprīdītis» pārstāvis, Annas Brigaderes pamatskolas 9. klases audzēknis Kristaps Mierlauks.
14.09.2018

Uz Vāciju mēnesi pēc Deju svētkiem

   Atkal viena vasara deju kopas «Akači» un nu jau arī «Ex Akači» vēsturē ir nodejota. Tāpat kā visas iepriekšējās, arī šī bija dažādiem notikumiem, koncertiem un piedzīvojumiem bagāta. Visemocionālākais mūsu piedzīvojums, protams, bija XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, bet ar to mūsu vasaras dejošana nebeidzās, jo tieši mēnesi pēc svētku gājiena devāmies ceļā uz Bavārijas mazpilsētas Šmidmīlenes 40. tirgus svētkiem. Vairāk ceturtdienas laikrakstā.
14.09.2018

Par 2,7 miljoniem eiro ilgi nedebatē

   Trešdien notika Dobeles novada domes Izglītības, kultūras un sporta, kā arī Finanšu un budžeta komiteju sēdes, kurās izskatīja dažus, bet novada dzīvē būtiskus lēmumprojektus. Tos visus deputāti lēma atbalstīt tālākai izskatīšanai novada domes sēdē, kas ieplānota 30. augustā.
Finanšu un budžeta komitejas, ko vada novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS, sēdē deputāti piecu minūšu laikā izlēma 2,7 miljonu likteni, atbalstot papildinājuma lēmumprojektu pirms gada pieņemtā domes lēmuma Nr. 184/9 «Par projekta iesnieguma «Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» iesniegšanu» īstenošanai.
Izglītības jautājumos ziņotāja bija novada Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO. Viens no tematiem bija par Viestura Dudes, kurš bija ieradies arī uz komitejas sēdi, iecelšanu Dobeles Sporta skolas direktora amatā.
Deputātiem bija iespēja uzzināt kandidāta Dobeles Sporta skolas nākotnes redzējumu.
Par komiteju sēdēs runāto plašāk lasies «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

Tomāts pārsteidz ar savu daudzveidību un krāšņumu

   Otrdien Latvijas Dabas muzejā tika atklāta izstāde «Tomātu parāde 2018», kurā ar savu šā gada lolojumu piedalās arī mūspuses tomātu audzētāji, kuri darbojas Artūra Sildes dārzkopības entuziastu klubā «Tomāts» Dobeles nodaļā, ko vada Austra Zaļuma, un biedrība «Latvijas Mazpulki», kur savu lolojumu apskatīt piedāvā ar mazpulcēni no Penkules – Sintija Daņiļēviča, Loreta Kalviņa un Melānija Legzdure. Izstāde Rīgā būs atvērta līdz 26. augustam.
Plašāk lasiet «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

Dainas kā vecmāmiņas apskāviens

   Aizvadītajā piektdienā Auces bibliotēkā kopā sanāca tie ļaudis, kam ļoti nozīmīgas ir latvju dainas. Par to jēgu, tulkojumiem un nozīmi pašas dzīvē pastāstīja trimdas latviešu valodniece IEVA AUZIŅA SENTIVANI.
Viņa apjomīgā izdevumā «Dainas», 18 gadu laikā periodiski atdzejojot 450 tautasdziesmu četrrindes angļu valodā, centusies mainīt uzskatu, ka latviešu dainas nav iespējams tulkot.
Vairāk lasiet ceturtdien.
27.08.2018

«Bitīšu» dejotāji koncertēja Prāgā

   Krimūnu tautas nama bērnu deju kolektīva «Bitītes» vecākā grupa pagājušā mēneša beigās devās koncertceļojumā uz Čehiju. Kā mazajiem dejotājiem tur gāja, pastāstīja Krimūnu tautas nama vadītāja KRISTĪNE ĻAKSA. Stāstījumu meklējiet ceturtdienas «Zemgalē».
27.08.2018
1 ... 34567891011 ... 326