Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris            Vārda diena : Kārlis, Spodris

Amatierteātris «Trīne» atzīmēja 20. gadskārtu

   1999. gada 27. martā laikraksts «Zemgale» rakstīja, ka «skatītāju pārpildītajā Tērvetes kultūras namā sestdien notika pirmizrāde. Rūdolfa Blaumaņa komēdiju «Trīnes grēki» saviem ļaudīm priekšā «cēla» Tērvetes dramatiskais kolektīvs».
Toreiz pēc ilgāka pārtraukuma Tērvetē atkal atsāka spēlēt teātri un divu mēnešu laikā režisores Initas Rozes vadībā tika iestudēti «Trīnes grēki». Ar šo izrādi skatītājus 15. gadu jubilejā priecēja Tērvetes kultūras nama amatierteātris «Trīne». Kopš tā laika apritējuši jau pieci gadi. Sestdien kolektīvs atskatījās jau uz 20 uz skatuves aizvadītiem gadiem.
01.04.2019

Vairāku miljonu vērts ieguldījums nākotnē

   Tās dienas centrālais notikums a/s «Dobeles dzirnavnieks» bija kapsulas ar vēstījumu ievietošana jaunās būves pamatos.
Dokumentu parakstīja gan Kristaps Amsils, gan citi šī notikuma īpašie liecinieki, katrs iebēra kapsulā arī pa riekšavai graudu. Tad to aizskrūvēja un Kristaps Amsils kapsulu ievietoja jaunās celtnes pamatā – urbumā, kas, kā sacīja būvnieki, ir vairākus metrus dziļš un bija piepildīts ar vēl nesacietējušu betona masu.
01.04.2019

Lielākā problēma – darbinieku trūkums

   Aizvakar Dobeles novada domes Sociālās komitejas deputāti un Sociālā dienesta vadītājas vietniece Aija Renga devās apciemot Dobeles un apkārtnes slimnīcu. Kopā ar viņiem bija arī «Zemgale». Par ārstniecības iestādē notikušajām sarunām lasiet 22. martā.
01.04.2019

Pavasara noskaņas «Mežābelē»

Pagājušajā sestdienā Vītiņu tautas nama zāle bija ļaužu pilna, jo uz sadraudzības pēcpusdienu savus draugus no tuvākas un tālākas apkaimes bija aicinājusi Vītiņu pagasta pensionāru biedrība «Mežābele».
01.04.2019

Pārmetumi un žurnālistes izraidīšana

    Februārī notika Dobeles novada domes sēde, kurā, kā pēdējā laikā ierasts, neiztika bez domstarpībām un arī žurnālistes izraidīšanas no sēžu zāles. Sēdē piedalījās 16 no 17 domes deputātiem. Nepiedalījās Domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, sēdi vadīja viņa vietnieks GUNTIS SAFRANOVIČS.

Vienprātīgs balsojums bija jautājumos, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem. Debates un viedokļu dažādība sākās jautājumā par «Dobeles novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna apstiprināšanu». Ziņotāja bija Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja LAILA ŠEREIKO. Lai arī šis jautājums bija izskatīts komiteju sēdēs, debates izvērsās arī domes sēdē.

Sēde noslēdzās, bet vēl tika izskatīts jautājums, par kuru sēdes gaitā atgādināja Ainārs Meiers – par vēstuli, ko parakstījuši Dobeles Mūzikas skolas visi pedagogi un adresējuši gan Dobeles novada pašvaldības priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam, gan novada domes deputātiem, kā arī kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Tā pašvaldībā iesniegta 28. janvārī.
 Plašāk lasiet «Zemgalē» 12. martā!

11.03.2019

Aucē aizvadīti piektie Mednieku svētki

    23. februārī Auces novada Kultūras centrā svinīgā pasākumā kopā pulcējās teju 300 dalībnieki – mednieki ar ģimenēm un draugiem –, lai atzīmētu piektos Mednieku svētkus, kas kļuvuši īpaši tiem mednieku klubiem (MK), kuri medī Auces novada teritorijā un ir noslēguši koplīgumu.

Divas nedēļas pirms sarīkojuma medniekiem bija iespēja nodot savas medību trofejas vērtēšanai profesionālu ekspertu rokās, kā arī eksponēt Auces novada Kultūras centra izstāžu zālē, kur tās varēja aplūkot ikviens interesents.

04.03.2019

No vaļasprieka līdz biznesam

    Dobeles Novadpētniecības muzejā trešdien tika atklāta Latvijas un Lietuvas vietējo amatnieku darbu izstāde «Radīts pārrobežā», kur skatāmi ap 30 amatnieku, starptautiska apmācību projekta dalībnieku, darbi. Tie tapuši no māla, koka, stikla, papīra un tekstila. Amatnieku dizaina darbu izstāde būs apskatāma līdz 23. martam.

Izstāde ir Latvijas un Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam projekta «Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām» noslēguma pasākums. Tas pulcēja arī projekta dalībniekus un realizētājus. Projekta realizāciju Dobelē nodrošināja Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC), ko vada Brigita Tivča.

04.03.2019

Tās pašas «Mežmaļu» mājas

    Bēnenieka ANDRA KĻAVAS mājas «Mežmaļi» ir ievērojama vieta, kur norisinājušies dažādi notikumi. Kādreiz tā bija Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim tuva cilvēka – referenta Jūlija Druvas – lauku māja. Par to «Zemgalē» pirms divdesmit gadiem rakstīja Ausma Smiļģe.
Pats mājas saimnieks teic, ka divdesmit gadi paskrējuši nemanot, pašam liekas, ka lielu pārmaiņu nav bijis.04.03.2019

Sēdē lemj par Auces novada pašvaldības budžetu

    Auces novada domes Finanšu komitejas sēde, kas notika aizvadītās nedēļas ceturtdienā, pulcēja ne tikai komitejas deputātus, bet arī visu pašvaldības institūciju atbildīgās amatpersonas, jo sēdes dienas kārtībā bija jāizskata jautājums «Par Auces novada pašvaldības 2019. gada budžetu».
Sēdes darba kārtībā kopumā bija iekļauti 56 jautājumi. Lielākā daļa no tiem saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī tika lemts par grozījumu apstiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» un Auces novada administrācijas štatu sarakstos.
Jautājums par pašvaldības budžetu sēdes dienas kārtībā bija noslēdzošais. Var sacīt, ka, salīdzinot laiku, ko prasīja tā izskatīšana, visi iepriekšējie tika izskatīti «zibens» ātrumā.
Komitejā kopumā ir seši deputāti – Māris Eihmanis, Gints Kaminskis, Indra Špela, Aigars Vernis un Ģirts Ante, kā arī komitejas un domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Budžeta jautājumā galvenais ziņotājs bija novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, tomēr par savas iestādes budžetu ziņoja tās vadītāji, izstāstot par galvenajām iecerēm, kas varētu prasīt lielākus izdevumus vai arī ieņēmumus. Kopumā Auces iestāžu budžets šim gadam ir sabalansēts. Plašākas pārrunas izvērtās vien dažos jautājumos.04.03.2019

Kultūras namam jauna saimniece

    Kopš februāra Tērvetes novada kultūras nama vadītājas amatā strādā MONTA BĒRZIŅA (attēlā). Sarunā ar «Zemgali» viņa pastāstīja, ka darbs šajā vietā viņai nav svešs, jo pirms vairākiem gadiem viņa bija mākslinieciskās daļas vadītāja, bet pēdējos gadus ir Tērvetes novada kultūras nama jauniešu deju kolektīva «Avots» vadītāja. Par jauno vadītāju un norisēm kultūras namā lasiet piektdien.04.03.2019