Trešdiena, 2019. gada 23. janvāris            Vārda diena : Grieta, Strauta

Profesijas svētkus svinēja skolotāji

   Kopš 1994. gada UNESCO aicina visā pasaulē kopīgi atzīmēt Skolotāju dienu, lai sveiktu skolotājus un izceltu viņu nozīmīgo lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Dienas mērķis ir pateikties skolotājiem un visiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija šajā dienā uzsver skolotāju svarīgo lomu zināšanu nodrošināšanā, attieksmju veidošanā un vērtību uzstādīšanā, kas ir būtiskākie aspekti pasaules izpratnes veidošanā un spējā vadīt pārdomātas pārmaiņas.
Ceturtdienas «Zemgalē» lasiet, kā savas profesijas svētkus atzīmēja mūspuses pedagogi.
16.10.2018

Bērnu lasītprasme – kā to uzlabot?

   Jau ilgāku laiku Latvijā darbojas lasīšanas veicināšanas programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija», kurai pērn pievienojās Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 11 līdz 12 gadus veciem bērniem. Tas bija viens no tematiem, kas tika pārrunāts seminārā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā 3. oktobrī, kurā piedalījās mūsu apkaimes bibliotēku darbinieki.

Seminārā par paveikto un iecerēm šajā jomā pastāstīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centra vadītāja SILVIJA TRETJAKOVA, bet semināra ievadā visus uzrunāja Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Brigita Baumane, akcentējot, ka Dobeles novada Centrālās bibliotēkas lasītājs Roberts Ozoliņš bija pirmās Latvijas nacionālās skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājs visā Latvijā. Ar aplausiem tika sveikta viņa skolotāja Lilija Losberga, kura piedalījās arī šajā seminārā. Roberta Ozoliņa iegūtā ceļojošā balva kopš vasaras brīvlaika sākuma ir novietota Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā, bet līdz tam tā atradās Dobeles 1. vidusskolā, kurā mācās skaļās lasīšanas sacensības uzvarētājs.

– No 2001. gada Latvijā tiek īstenotas lasīšanas veicināšanas programmas, kas iesākās ar «Bērnu žūriju», vēlāk pievienojās programma «Grāmatu starts», ko īsteno Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība, pērn sākām realizēt Latvijas nacionālo skaļās lasīšanas sacensību.
Silvija Tretjakova pastāstīja, ka programma «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» darbojas ne vien Latvijā, bet visā pasaulē, kur tajā iesaistās latviešu diasporas jaunie lasītāji un viņu vecāki. Nu jau ir aptvertas 57 vietas visā pasaulē – gan Austrālijā, gan ASV, gan daudzās Eiropas valstīs. Vairākas vietas ir Vācijā, Anglijā, Īrijā.
Plašāk lasiet «Zemgalē» 5. oktobrī!
16.10.2018

«Zvaniņā» skaistas taciņas un telpas

   Pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš» Dobelē ir ap 250 audzēkņu. Vasarā bērnudārzā ir veiktas būtiskas pārmaiņas gan āra teritorijā, gan iekštelpās. Aicinot ciemos pašvaldības pārstāvjus un būvniekus, iestādes vadītāja Dina Štraube un viņas vietniece Daina Sarmīte Vējiņa vēlējās parādīt paveikto un dalīties priekā par ieguvumiem darba un mazo dobelnieku vides uzlabošanā.

Atsaucot atmiņā vienu no pirmajiem veikumiem PII «Zvaniņš», kad tika izveidots jauns rotaļu laukums bērnudārza teritorijā, mājinieki aicināja viesus doties pastaigā, lai varētu parādīt, kā nu izskatās visa apkaime. Visi rotaļu laukumi ir aprīkoti ar jaunām iekārtām un ir mūsdienīgi. Dina Štraube akcentēja, ka tas veikts pakāpeniski, bet šajā vasarā ir jaunu segumu ieguvušas ietves, sakārtota un jaunu veidolu ieguvusi zaļā zona, četrās grupu telpās veikts remonts.

18.09.2018

Gatavojamies 13. Saeimas vēlēšanām

   Vēl nepilnas trīs nedēļas līdz 13. Saeimas vēlēšanām, kad balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji dosies pie vēlēšanu urnām, lai izdarītu savu izvēli par kādu no 16 politiskajām partijām. Sarunā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) Informācijas nodaļas vadītāju KRISTĪNI BĒRZIŅU «Zemgale» skaidroja, kā gatavoties šim atbildīgajam notikumam. Sarunu lasiet otrdienas laikrakstā.
18.09.2018

Atbildes nerada, ziņojums nepārliecināja, būvniecību grib apturēt

   Aizvadītajā piektdienā Dobeles novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā interesentiem bija iespēja uzklausīt un apspriest ziņojumu par vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecību un darbības ietekmi uz vidi. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku «Dobele» un «Pienava» būvniecība.
  Īsa un kodolīga sākotnējā izskatā ir informācija par iecerēto būvniecību Dobeles un kaimiņu novadā. Tie, kuri bija izmantojuši iespēju un izpētījuši ziņojumu, uzzināja vairāk, tāpēc daudziem bija radušies jautājumi, uz kuriem atbildes ziņojumā nebija rastas. Droši vien tāpēc tika sperts nākamais solis, dodoties uz tikšanos ar ziņojuma sagatavotājiem.
14.09.2018

Par 2,7 miljoniem eiro ilgi nedebatē

   Trešdien notika Dobeles novada domes Izglītības, kultūras un sporta, kā arī Finanšu un budžeta komiteju sēdes, kurās izskatīja dažus, bet novada dzīvē būtiskus lēmumprojektus. Tos visus deputāti lēma atbalstīt tālākai izskatīšanai novada domes sēdē, kas ieplānota 30. augustā.
Finanšu un budžeta komitejas, ko vada novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS, sēdē deputāti piecu minūšu laikā izlēma 2,7 miljonu likteni, atbalstot papildinājuma lēmumprojektu pirms gada pieņemtā domes lēmuma Nr. 184/9 «Par projekta iesnieguma «Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» iesniegšanu» īstenošanai.
Izglītības jautājumos ziņotāja bija novada Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO. Viens no tematiem bija par Viestura Dudes, kurš bija ieradies arī uz komitejas sēdi, iecelšanu Dobeles Sporta skolas direktora amatā.
Deputātiem bija iespēja uzzināt kandidāta Dobeles Sporta skolas nākotnes redzējumu.
Par komiteju sēdēs runāto plašāk lasies «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

«Bitīšu» dejotāji koncertēja Prāgā

   Krimūnu tautas nama bērnu deju kolektīva «Bitītes» vecākā grupa pagājušā mēneša beigās devās koncertceļojumā uz Čehiju. Kā mazajiem dejotājiem tur gāja, pastāstīja Krimūnu tautas nama vadītāja KRISTĪNE ĻAKSA. Stāstījumu meklējiet ceturtdienas «Zemgalē».
27.08.2018

Gadsimtu satikšanās Dobeles pilsdrupās rit arheologa uzraudzībā

   Jau ilgāku laiku Dobeles pilsdrupās rosās būvnieki un daļa no šā objekta ir apmeklētājiem slēgta. Tie, kuri cītīgi seko līdzi iecerēm, ko plāno īstenot Dobeles novada pašvaldība, zina, ka tur sākti konservācijas un pārbūves darbi. Jau vairākus gadus tika runāts, ka Dobeles pilsdrupās iecerēts īstenot arhitekta Pētera Blūma projektu.
Par šobrīd pilsdrupās notiekošo lasiet 23. augustā.
27.08.2018

Ar domu – iesāktais ir jāizdara līdz galam

    Dobelniece SARMĪTE MARCINKEVIČA šodien ir Dobeles 1. vidusskolas direktore. Tā ir skola, kuras durvis mācību gada laikā novadā ver vislielākais skaits skolēnu, jo tur zinības apgūst ap 800 izglītojamo no 1. līdz pat 12. klasei. Lai arī Sarmītes pedagoģes stāžs mērāms vairākos gadu desmitos, no šā gada augusta viņai ir sācies jauns dzīves cēliens. Kāpēc tā? Par to sarunā ar «Zemgali».02.08.2018

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

    Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

– Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.
Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

 

Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.

Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

02.08.2018