Pirmdiena, 2019. gada 27. maijs            Vārda diena : Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Par 2,7 miljoniem eiro ilgi nedebatē

   Trešdien notika Dobeles novada domes Izglītības, kultūras un sporta, kā arī Finanšu un budžeta komiteju sēdes, kurās izskatīja dažus, bet novada dzīvē būtiskus lēmumprojektus. Tos visus deputāti lēma atbalstīt tālākai izskatīšanai novada domes sēdē, kas ieplānota 30. augustā.
Finanšu un budžeta komitejas, ko vada novada domes priekšsēdētājs ANDREJS SPRIDZĀNS, sēdē deputāti piecu minūšu laikā izlēma 2,7 miljonu likteni, atbalstot papildinājuma lēmumprojektu pirms gada pieņemtā domes lēmuma Nr. 184/9 «Par projekta iesnieguma «Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana» iesniegšanu» īstenošanai.
Izglītības jautājumos ziņotāja bija novada Izglītības pārvaldes vadītāja MARUTA VAĻKO. Viens no tematiem bija par Viestura Dudes, kurš bija ieradies arī uz komitejas sēdi, iecelšanu Dobeles Sporta skolas direktora amatā.
Deputātiem bija iespēja uzzināt kandidāta Dobeles Sporta skolas nākotnes redzējumu.
Par komiteju sēdēs runāto plašāk lasies «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

Tomāts pārsteidz ar savu daudzveidību un krāšņumu

   Otrdien Latvijas Dabas muzejā tika atklāta izstāde «Tomātu parāde 2018», kurā ar savu šā gada lolojumu piedalās arī mūspuses tomātu audzētāji, kuri darbojas Artūra Sildes dārzkopības entuziastu klubā «Tomāts» Dobeles nodaļā, ko vada Austra Zaļuma, un biedrība «Latvijas Mazpulki», kur savu lolojumu apskatīt piedāvā ar mazpulcēni no Penkules – Sintija Daņiļēviča, Loreta Kalviņa un Melānija Legzdure. Izstāde Rīgā būs atvērta līdz 26. augustam.
Plašāk lasiet «Zemgalē» 24. augustā!
27.08.2018

Dainas kā vecmāmiņas apskāviens

   Aizvadītajā piektdienā Auces bibliotēkā kopā sanāca tie ļaudis, kam ļoti nozīmīgas ir latvju dainas. Par to jēgu, tulkojumiem un nozīmi pašas dzīvē pastāstīja trimdas latviešu valodniece IEVA AUZIŅA SENTIVANI.
Viņa apjomīgā izdevumā «Dainas», 18 gadu laikā periodiski atdzejojot 450 tautasdziesmu četrrindes angļu valodā, centusies mainīt uzskatu, ka latviešu dainas nav iespējams tulkot.
Vairāk lasiet ceturtdien.
27.08.2018

«Bitīšu» dejotāji koncertēja Prāgā

   Krimūnu tautas nama bērnu deju kolektīva «Bitītes» vecākā grupa pagājušā mēneša beigās devās koncertceļojumā uz Čehiju. Kā mazajiem dejotājiem tur gāja, pastāstīja Krimūnu tautas nama vadītāja KRISTĪNE ĻAKSA. Stāstījumu meklējiet ceturtdienas «Zemgalē».
27.08.2018

Gadsimtu satikšanās Dobeles pilsdrupās rit arheologa uzraudzībā

   Jau ilgāku laiku Dobeles pilsdrupās rosās būvnieki un daļa no šā objekta ir apmeklētājiem slēgta. Tie, kuri cītīgi seko līdzi iecerēm, ko plāno īstenot Dobeles novada pašvaldība, zina, ka tur sākti konservācijas un pārbūves darbi. Jau vairākus gadus tika runāts, ka Dobeles pilsdrupās iecerēts īstenot arhitekta Pētera Blūma projektu.
Par šobrīd pilsdrupās notiekošo lasiet 23. augustā.
27.08.2018

Vizmu ceļš no Dobeles pirms 25 gadiem šogad ved uz Matīšiem

   Matīši vēstures avotos pirmo reizi minēti 1678. gadā, kad nodibināta Matīšu draudze. Apdzīvotā vieta pie baznīcas sāka veidoties jau 1890. gadā, kad uz Mīlītes muižas zemes tika uzceltas pirmās sarkanā ķieģeļa mājas. 1925. gadā Matīšiem piešķir biezi apdzīvotas vietas jeb ciema statusu. 1937. gadā miestā jau ir 66 mājas, vairākas sabiedriskās celtnes, darbojas amatnieki – maiznieki, miesnieki, dārznieki, fotogrāfi un frizieri, strādā ārsti, uz Valmieru kursē privātais autobuss. 2018. gada 11. augusts Matīšu vēstures lappusēs ierakstīja vēl vienu notikumu – tur notika 25. Vizmu salidojums «Vizmas vizmo Matīšos», pulcējot 46 vārdamāsas un ļaudis, kuri piedalījās šajā interesantajā un izglītojošajā pasākumā, kuru šoreiz sadarbībā ar Matīšu pagasta amatpersonām un citiem aktīvistiem organizēja VIZMA MAKSIŅA .
Vizmu salidojuma ideja ir radusies Dobelē, kur to organizēja tās iniciatore Dobeles pilsētas sieviešu kora «Vizma» diriģente Vizma Zandersone, pirms 25 gadiem pulcinot savas vārdamāsas. Pirmajā salidojumā piedalījās deviņas Vizmas, starp kurām bija arī Vizma Maksiņa – kora diriģente no Kanādas. Viņas dzimtas saknes saistītas ar Matīšiem, tur mīt viņas tētis un bieži ciemojas arī pati Vizma.
27.08.2018

Ballējās un sumināja čaklos saimniekus

   Pagājušajā sestdienā daudzviet Latvijā tika rīkota simtgades zaļumballe. Šāds sarīkojums bija arī Dobelē.
Pasākuma vadītājs Rihards Gāle, atsteidzies uz sarīkojumu ar velosipēdu, norādīja, ka šis nav parasts danču vakars, bet gan simtgades zaļumballe, jo līdz mūsu valsts simtgadei ir tieši simts dienas. Šī sarīkojuma laikā tika sumināti konkursa «Vasaras sakta 2018» dalībnieki.
Par vietu sadalījumu un piešķirtajām nominācijām lasiet piektdienas laikrakstā.
27.08.2018

No zaļumballes ar velosipēdu

   Sagaidot Latvijas simtgadi, Dobeles novadā norisinājās velobrauciens «Iepazīsti Dobeles novadu», kura dalībnieki pagājušajā sestdienā tika aicināti uz zaļumballi Ķestermeža estrādē, lai saņemtu balvas.
Dobeles Sporta centra vadītājs DAINIS RITUMS, sveicot visus klātesošos, norādīja, ka pēdējais velobrauciena posms norisinājās tieši pasākuma dienā. Viņš teica:
– Šis velobrauciens noritēja jūnijā, jūlijā, augustā. Katrā mēnesī vienu sestdienu. Brauciens tika rīkots ar mērķi, veicot tā posmus, savākt 100 kilometrus par godu Latvijas simtgadei. Jāsaka tā, ka mums tas neizdevās, jo mēs esam iebraukuši jau nākamajā simtgadē.
Plašāk - ceturtdien.
27.08.2018

Ar domu – iesāktais ir jāizdara līdz galam

    Dobelniece SARMĪTE MARCINKEVIČA šodien ir Dobeles 1. vidusskolas direktore. Tā ir skola, kuras durvis mācību gada laikā novadā ver vislielākais skaits skolēnu, jo tur zinības apgūst ap 800 izglītojamo no 1. līdz pat 12. klasei. Lai arī Sarmītes pedagoģes stāžs mērāms vairākos gadu desmitos, no šā gada augusta viņai ir sācies jauns dzīves cēliens. Kāpēc tā? Par to sarunā ar «Zemgali».02.08.2018

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

    Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

– Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.
Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

Divas svarīgas ieceres Auru pagastā

 

Auru pagasta pārvaldes vadītājs JĀNIS OZOLIŅŠ sarunā ar «Zemgali» akcentē vairākas lietas, kas šajā vasarā ir aktuālas pagastā. Viena no tām – tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kas saistīti ar infrastruktūru – ceļa būvniecība, kas norit tuvāk pagasta centram, un veloceliņa izbūve, kas rit virzienā no Dobeles uz Gardeni.

 

Auru pagasts teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem Dobeles novadā, bet dzīve tajā cieši saistīta ar norisēm visā novadā. Lielākoties te tiek īstenotas tās ieceres, kas saistītas ar novada pašvaldības realizētiem projektiem.

Šajā vasarā tiek būvēts Ziņģu ceļš, kas savieno brauktuves cauri Auriem virzienā no Dobeles uz Kroņauci un no Dobeles uz Krimūnām. Lai būtu informēts par darba gaitu, piedalos būvnieku sapulcēs, jo, ja iedzīvotājiem ir jautājumi, tiek prasīts man.

02.08.2018
1 ... 67891011121314 ... 328