Otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis            Vārda diena : Georgs, Juris, Jurģis

Trīs VIP komandas lasīja aizraujošo meža grāmatu   Tērvetes dabas parka vides speciālistu organizētā paraugnodarbība “Mežs ziemā”, kas norisinājās pagājušajā piektdienā, bija rosinājusi tajā iesaistīties kuplu skaitu skolotāju no Auces, Dobeles un Tērvetes novada.
Kad pēc siltas tējas un kafijas iebaudīšanas visi bija sadalījušies trīs – pelēkā zaķa jeb zīlīšu, pelēkās zaķenes jeb priežu čiekuriņu un baltā zaķa jeb egles čiekuriņu – komandās, katra no tām saņēma identifikācijas kartīti.

Ausmas Smiļģes teksts / foto19.01.2011

Sestdien Aucē tikās politiski represētie

 

   Sestdien tikās Latvijas Politiski represēto apvienības Auces novada nodaļas biedri, aicinot uz sadraudzību arī interesentus. Pasākums notika Auces Latviešu biedrības krīzes centra „Namiņš” telpās.
Auces novada nodaļā, kurā tagad apvienoti politiski represētie no visiem novada pagastiem, pašreiz ir mazliet vairāk nekā 80 biedru, to vada valde. Valdes priekšsēdētāja ir Berute Gotlaufa, locekļi – Aldona Auziņa no Auces, Ilga Straume un Lidija Stavro no Bēnes un Benita Žukovska no Vītiņiem. 

Ligitas Davidsones teksts / foto19.01.2011

Rodam iespējas un tās īstenojam

 

  

   Vairākus gadus Zebrenes pagastā tika rīkots konkurss “Sakoptākā sēta”. Pec administratīvi teritoriālās reformas gribējām šo jau izveidojušos tradīciju saglabāt. Mūsu pagastā aktīvi darbojas sieviešu biedrība „Dīva”, kurai ir pieredze projektu rakstīšanā un realizēšanā. Kad Dobeles novada dome izsludināja projektu konkursu, nolēmām, ka arī mums ir jāpamēģina.

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Barikāžu dienu atceres stāsts. Malda Šinta

 

  

  

  
   Š
odien – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena -, kad daudzviet Latvijā iedegsies atmiņu ugunskuri, lai pāršķirstītu vēstures lappuses, ko daudzi no mums rakstīja pirms 20 gadiem. Tas bija laiks, kad nomodā par Latvijas neatkarību uz barikādēm stāvēja tās iedzīvotāji. Arī ļaudis no Dobeles un tās apkaimes bija kopā ar citiem. Norises Rīgā koordinēja sabiedriski politiska kustība un organizācija „Latvijas Tautas fronte”. Dobelē tās vadītāja bija MALDA ŠINTA
paņēmieniem brīvības alku apspiešanai.  
   - Esmu priecīga, ka varēju piedzīvot to laiku, - sarunā ar „Zemgali” sacīja Malda Šinta un, šķetinot vēstures pavedienu, atzīst, ka nebija laika baidīties, kaut bija zināms par padomju varas cīņas

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Bukaišos – skolā, kas pulsē dabas ritmā
   Tā  īpašā “odziņa”, par ko Bukaišu pamatskolu pirms šī mācību gada uzsākšanas uzteica novada izglītības darba koordinatore Inita Roze, šķiet, kļūst arvien “baudāmāka”: dabas norišu novērošanā, izpētē, izprašanā iesaistās aizvien lielāks skolēnu skaits. Viņiem noteikti var piepulcināt arī pirmsskolas izglītības grupas piecus puišus un divas meitenes, kas ir viņu skolotājas Laimdotas Pilvertas nopelns.

Ausmas Smiļģes teksts / foto17.01.2011

Ar gara spēku spītējot gadiem


   Pirms nedēļas – pagājušajā pirmdienā – Aucē, Akadēmijas ielas 8. nama 5. dzīvoklī laiks tika aizvadīts neparasti: visu dienu atnācējus sagaidīja klāts cienasta galds, ik pa brītiņam iezvanījās telefons, skanēja laimes, vēl ilga mūža, stipra gara un veselības vēlējumi...Pirmoreiz ir tā, kā šodien, - teica jubilāres – Irmas Skromules jaunākā meita Zaiga Vismane. - Parasti savus ciemiņus sagaida un  uzņem mamma pati. Šoreiz ir sanācis tā, ka tas jādara man, jo tieši pirms dzimšanas dienas mammai bija saniķojusies veselība. Citādi jau man te nebūtu atļauts saimniekot.

Ausmas Smiļģes teksts / foto17.01.2011

Tikās Dobeles Pensionāru biedrības ļaudis
   Gada pirmo Dobeles Pensionāru biedrības sapulci ievadīja šīs nevalstiskās organizācijas pašas vecākās biedres Almas Purmales (viņa šogad svinēs 94. dzimšanas dienu) dzejas lasījums kā apsveikums visiem klātesošajiem senioriem Jaunajā gadā. 

Decembris bija rosīgs
Kā ikmēneša sapulcēs ierasts, pārskatu par paveikto kopš iepriekšējās kopā nākšanas sniedza un par darba plāniem informēja biedrības valdes priekšsēdētāja Valentīna Embovica.

Ligitas Davidsones teksts / foto17.01.2011

Muzejā var “viesoties” Armīna Ozoliņa Vallenšteina dārzā


  
   P
ārsvarā visi, uzrunājot mākslinieku Armīnu Ozoliņu Dobeles Novadpētniecības muzejā izstādes “Dažādība” atklāšanas pasākumā, privātā sarunā iztaujātot par mākslas darbiem un ikdienas gaitām,  droši sacīja “tu”. Kā nu ne, ja uz izstādes atklāšanu bija atnākuši paziņas, draugi un bijušie kolēģi Dobeles Mākslas skolā, audzēkņi, jo ARMĪNS OZOLIŅŠ ir dobelnieks, te pavadījis skolas gadus un tad devies plašākā pasaulē. 

Baibas Poles teksts / foto17.01.2011

Sākas kārtējā „Penkules uzņēmēju kausa” izcīņa basketbolā veterāniem

   Zemnieku saimniecības „Liepkalni” īpašnieks, sporta entuziasts un organizators, penkulnieks AIVARS ERMANIS ar „Zemgales” starpniecību vēsta visiem interesentiem, ka arī šogad norisināsies „Uzņēmēju kausa” izcīņa basketbolā veterāniem un pirmās spēles paredzētas jau nākamnedēļ.
   - Turnīrs notiks jau sesto gadu. Iesākumā tā bija „Liepkalnu” kausa izcīņa, vēlāk, lai būtu daudzkrāsaināk un bagātīgāk, tam piesaistījām Penkules lielākos, aktīvākos uzņēmējus, kuri arī paši spēlē basketbolu. Kausa izcīņu organizē zemnieku saimniecība „Liepkalni”, „Mazbaldonas”, kuru īpašnieki brāļi Meijeri arī spēlē veterānu basketbolu, zemnieku saimniecības „Straumēni” un „Jaunzemgaļi”, ko pārstāv brāļi Stangas, gan organizējot sacensības, gan paši piedaloties.

Sarmītes Šmites teksts14.01.2011

29. janvārī Penkulē – lielais skijorings!


   Šī nu ir viena no tām ziemām, kad skijoringa cienītājiem nav ne mazākā pamata sūdzēties par sava sporta veida neatbalstīšanu „no augšas” vistiešākajā nozīmē: sniega ir pārpārēm. Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas loceklis, penkulnieks AIVARS ERMANIS pat atzīst:

   - Ja agrāk nevarējām sacensības skijoringā sarīkot sniega trūkuma dēļ, tad šobrīd ir tā, ka sniega lielais daudzums jau traucē izveidot trasi, autostāvlaukumus, vietas skatītājiem un sacensību organizēšana prasa ļoti ļoti lielus finanšu resursus un tehnikas spēkus.

Sarmītes Šmites teksts / foto14.01.2011