Otrdiena, 2018. gada 11. decembris            Vārda diena : Valdemārs, Valdis, Voldemārs

Gardenes pamatskolā – bērniņš un eņģelis


  
   G
ada nogalē „Zemgale” saņēma uzaicinājumu palūkoties, cik jauks uzvedums sagatavots Ziemassvētku pasākumam un cik skaista ir skolas ēka, izrotāta ar eņģeļiem.

   Cerība un īpašs noformējums
Skolas direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā) Agita Jansone izstāstīja par skolēnu un pedagogu pērnā gada nogales lielākajiem darbiem un parādīja stendus, kuros apkopoti interesantākais no bērnu veikuma.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto12.01.2011

Drīz durvis vērs rekonstruētā piebūve


   Bērzupes speciālajā internātpamatskolā noslēgumam tuvojas projekta “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” realizācija. Tas ir Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2010/0048/3DP/3.1.3.1./09/IPIA/VIAA/021 un tā īstenošanas laikā notika skolas infrastruktūras uzlabošana -  internāta ēkas pirmā stāva rekonstrukcija. Par ieceres realizāciju un tās radītajiem ieguvumiem “Zemgalei” pastāstīja iestādes direktore GAĻINA GUCU un direktores vietniece izglītības jomā ANITA KARLSONE.

Baibas Poles teksts / foto12.01.2011

Tīra, ved un arī taupa


   Viens no galvenajiem tematiem, ap ko šoziem īpaši grozās ļaužu ikdienas sarunas, pašlaik ir sniegs, ledus, lāstekas. Daudz jautājumu par to ir uzklausījusi arī „Zemgale”, jo cilvēki vēlas uzzināt, kā strādā attiecīgie dienesti, kā tie organizē savu darbu un vai arī turpmāk tiks galā, ja pēc pašreizējās atkušņa atelpas ziema atkal rādīs savu sparu. Cilvēkus satrauc arī bažas, vai Dobeles pusē nenāksies piedzīvot kaut ko līdzīgu kā šoziem visvairāk cietušajā Latgalē.
   Otrdien „Zemgale” tikās ar Dobeles novada domes izpilddirektoru Agri Vilku, pašvaldības komunālās nodaļas vadītāju Daini Sirsoni, izglītības pārvaldes speciālistu Gati Miezīti, pašvaldības uzņēmumu SIA „Dobeles Komunālie pakalpojumi” un „Namnieks” valdes locekļiem Ivaru Spoli un Valdi Meiju. Sarunā piedalījās arī pašvaldības vecākā konsultante Dzintra Matisone. Minētie cilvēki atbildēja uz „Zemgales” lasītājus interesējošiem jautājumiem.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto12.01.2011

Strādājam, pamazām mainot iedzīvotāju attieksmi

   Ir pagājis pirmais pilnais gads, kopš strādā Dobeles novada pašvaldības policija, kas tika izveidota uz pilsētas pašvaldības policijas, kam jau bija gandrīz piecpadsmit gadu darba pieredze, bāzes. Uz 2010. gadā paveikto atskatās pašvaldības policijas priekšnieks JĀNIS FECERS, iepazīstinot ar nupat apkopotajiem statistikas datiem.

Gandrīz divi tūkstoši protokolu

Ligitas Dāvidsones teksts10.01.2011

Sveica kolēģi jubilejā
   1. janvārī -  Jaunā gada pirmajā dienā - Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” audzinātājas palīdze Laimdota Oskirko atzīmēja skaistu dzīves un nozīmīgu darba jubileju.

Elitas Kasparovičas teksts / foto no jubilāres albuma10.01.2011

Lietuvas delegācija Dobelē

 
   5. janvarī   Dobelē viesojās delegācija no Lietuvas pilsētas Alitus izglītības iestādes – 10  skolotājas un 21 skolēns  vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Delegācija Dobelē ieradās projekta “eTwinning'', kurš risinās starp Dobeles speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Valodiņa” un Lietuvas pārstāvjiem, sadarbības ietvaros

Māras Silovas teksts10.01.2011

Dobelē darbojas videokameras


   Projektā „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” tika iegādātas un uzstādītas 11 kameru.Līdz ar to noslēdzās projekta trešā aktivitāte.

Kameras Dobelē tika uzstādītas vietās, kurās pulcējas nepilngadīgie un kur saskaņā ar policijas informāciju visbiežāk notiek dažāda veida sabiedriskās kārtības pārkāpumi. Kameras atrodas Viestura ielā 6a pie „Klondaikas”, Dzirnavu ielā 4 pie 1. vidusskolas un Valsts ģimnāzijas, Skolas ielā 26 pie Krasta ielas tirgus, Zaļajā ielā 34 pie bērnu laukuma, Brīvības ielā 28b pie 2. vidusskolas, Brīvības ielā 15 un 17 pie pašvaldības ēkām un Brīvības ielā 23 pie jauniešu „garažām”.

Agneses Liepas – Pužoles teksts / foto10.01.2011

Arī augstajiem mērķiem ir jābūt redzes lokā


   Vakara pusē, kad namu logos iedegas gaisma, arī Penkules pagasta kultūras nama logi ir izgaismoti un no tālienes visa ēka atmirdz kā gaismas pils. Tā tam arī vajadzētu būt, jo kultūru tak' mēdzam dēvēt par gaismas nesēju ikviena sirdī. To cenšas darīt arī pagasta kultūras dzīves vadītājs Normunds Smiltnieks, jo kultūras nama “paspārnē” darbojas gan dziedoši, gan dejojoši, gan skatuves runas mākslas kolektīvi.

   - Jaunākie no tiem ir grupa “Kapitāli”, kurā muzicē jaunieši no Penkules un Bēnes, un šogad darbu uzsākušais teātra amatiermākslas kolektīvs, - “Zemgalei” sacīja NORMUNDS SMILTNIEKS.
Vaicāts, kā radās ideja piedāvāt penkulniekiem darboties teātra jomā, Normunds Smiltnieks atbildēja.

Baibas Poles teksts / foto07.01.2011

Amatu mājā - no labas domas līdz izstādei


  
   N
elielā draugu un interesentu pulkā Dobeles Amatu mājā šonedēļ durvis vēra Dobeles pilsētas kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studijas „Avots” vadītājas, penkulnieces Edītes Bēvaldes filcējumu izstāde „Priekam un mīlestībai”.

Izstādes atvēršanas pasākumā, uzrunājot tā viesus, Amatu mājas pārzine ANETE MUCENIECE sacīja, ka, uzsākot veidot jaunu darbu, vispirms ir laba doma, tad radīšanas prieks, bet visu kopā vieno mīlestība. To var redzēt izstādē.

Baibas Poles teksts / foto07.01.2011

Katru nākamo dienu sagaida un nodzīvo ar prieku   2. janvārī 104. dzimšanas diena apritēja Dobeles novada Bikstu pagasta „Putniņu” māju iedzīvotājai  ELZAI RĀVIŅAI.

    Jaunā gada pirmajā darba dienā sveikt gaviļnieci ieradās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, sociālā dienesta vadītāja Beāta Limanāne, Bikstu pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Dabra un Bikstu pensionāru biedrības pārstāve Zinta Bugaja.

Dzintras Matisones teksts / foto07.01.2011