Pirmdiena, 2018. gada 20. augusts            Vārda diena : Bernhards, Boriss

Par profilakses pasākumiem gripas laikā

   Pakāpeniski palielinoties saslimšanai ar gripu, atgādinām, par profilakses pasākumiem, lai izvairītos no saslimšanas.
   Imūnsistēmas stiprināšanai gripas izplatības laikā vajadzētu uzturā vairāk lietot  svaigus dārzeņus un augļus, kuros ir augsts vitamīnu un minerālvielu daudzums. Ieteicama ir ēdienu bagātināšana ar garšaugiem, kā arī augu tēju lietošana.

Ausmas Smiļģes teksts12.01.2011

Vislielākā un taustāmākā dāvana


   


   Aizvadītajā piektdienā Augstkalnes pagasta pārvaldes telpās Tērvetes baptistu draudze bija aicinājusi bērnus vecumā no diviem līdz 14 gadiem uz evaņģelizācijas pasākumu „Vislielākā dāvana”.

To organizēja draudzes locekle, daudzbērnu ģimeņu nodibinājuma „Lāsītes” vadītāja Valda Prīliņa. Tāpat kā citos, arī šajā pasākumā viņai bija lieliskas palīdzes – pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņi” skolotāja Mudīte Trahotkina un Augstkalnes vidusskolas sākumskolas pedagoģe Ingrīda Samohvalova.

Ausmas Smiļģes teksts / foto12.01.2011

Vislabākā audzināšana ir uzticība


  
   Ziemas mainīgie laika apstākļi allaž sagādā raizes gan slidotgribētājiem, gan arī tiem, kuri uzņemas rūpes par plašākai sabiedrībai pieejamu slidotavu. Otro gadu tāda darbojas arī Aucē un gādību par to vada Auces vidusskolas sporta skolotājs LAURIS ŠPELS. Viņš teic, ka bez palīgiem rūpēties par ledu un tā tīrību vienam noteikti spēka nepietiktu.

Baibas Poles teksts / foto12.01.2011

Gardenes pamatskolā – bērniņš un eņģelis


  
   G
ada nogalē „Zemgale” saņēma uzaicinājumu palūkoties, cik jauks uzvedums sagatavots Ziemassvētku pasākumam un cik skaista ir skolas ēka, izrotāta ar eņģeļiem.

   Cerība un īpašs noformējums
Skolas direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā) Agita Jansone izstāstīja par skolēnu un pedagogu pērnā gada nogales lielākajiem darbiem un parādīja stendus, kuros apkopoti interesantākais no bērnu veikuma.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto12.01.2011

Drīz durvis vērs rekonstruētā piebūve


   Bērzupes speciālajā internātpamatskolā noslēgumam tuvojas projekta “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” realizācija. Tas ir Eiropas reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2010/0048/3DP/3.1.3.1./09/IPIA/VIAA/021 un tā īstenošanas laikā notika skolas infrastruktūras uzlabošana -  internāta ēkas pirmā stāva rekonstrukcija. Par ieceres realizāciju un tās radītajiem ieguvumiem “Zemgalei” pastāstīja iestādes direktore GAĻINA GUCU un direktores vietniece izglītības jomā ANITA KARLSONE.

Baibas Poles teksts / foto12.01.2011

Tīra, ved un arī taupa


   Viens no galvenajiem tematiem, ap ko šoziem īpaši grozās ļaužu ikdienas sarunas, pašlaik ir sniegs, ledus, lāstekas. Daudz jautājumu par to ir uzklausījusi arī „Zemgale”, jo cilvēki vēlas uzzināt, kā strādā attiecīgie dienesti, kā tie organizē savu darbu un vai arī turpmāk tiks galā, ja pēc pašreizējās atkušņa atelpas ziema atkal rādīs savu sparu. Cilvēkus satrauc arī bažas, vai Dobeles pusē nenāksies piedzīvot kaut ko līdzīgu kā šoziem visvairāk cietušajā Latgalē.
   Otrdien „Zemgale” tikās ar Dobeles novada domes izpilddirektoru Agri Vilku, pašvaldības komunālās nodaļas vadītāju Daini Sirsoni, izglītības pārvaldes speciālistu Gati Miezīti, pašvaldības uzņēmumu SIA „Dobeles Komunālie pakalpojumi” un „Namnieks” valdes locekļiem Ivaru Spoli un Valdi Meiju. Sarunā piedalījās arī pašvaldības vecākā konsultante Dzintra Matisone. Minētie cilvēki atbildēja uz „Zemgales” lasītājus interesējošiem jautājumiem.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto12.01.2011

Strādājam, pamazām mainot iedzīvotāju attieksmi

   Ir pagājis pirmais pilnais gads, kopš strādā Dobeles novada pašvaldības policija, kas tika izveidota uz pilsētas pašvaldības policijas, kam jau bija gandrīz piecpadsmit gadu darba pieredze, bāzes. Uz 2010. gadā paveikto atskatās pašvaldības policijas priekšnieks JĀNIS FECERS, iepazīstinot ar nupat apkopotajiem statistikas datiem.

Gandrīz divi tūkstoši protokolu

Ligitas Dāvidsones teksts10.01.2011

Sveica kolēģi jubilejā
   1. janvārī -  Jaunā gada pirmajā dienā - Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” audzinātājas palīdze Laimdota Oskirko atzīmēja skaistu dzīves un nozīmīgu darba jubileju.

Elitas Kasparovičas teksts / foto no jubilāres albuma10.01.2011

Lietuvas delegācija Dobelē

 
   5. janvarī   Dobelē viesojās delegācija no Lietuvas pilsētas Alitus izglītības iestādes – 10  skolotājas un 21 skolēns  vecumā no 7 līdz 9 gadiem. Delegācija Dobelē ieradās projekta “eTwinning'', kurš risinās starp Dobeles speciālo pirmsskolas izglītības iestādi „Valodiņa” un Lietuvas pārstāvjiem, sadarbības ietvaros

Māras Silovas teksts10.01.2011

Dobelē darbojas videokameras


   Projektā „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” tika iegādātas un uzstādītas 11 kameru.Līdz ar to noslēdzās projekta trešā aktivitāte.

Kameras Dobelē tika uzstādītas vietās, kurās pulcējas nepilngadīgie un kur saskaņā ar policijas informāciju visbiežāk notiek dažāda veida sabiedriskās kārtības pārkāpumi. Kameras atrodas Viestura ielā 6a pie „Klondaikas”, Dzirnavu ielā 4 pie 1. vidusskolas un Valsts ģimnāzijas, Skolas ielā 26 pie Krasta ielas tirgus, Zaļajā ielā 34 pie bērnu laukuma, Brīvības ielā 28b pie 2. vidusskolas, Brīvības ielā 15 un 17 pie pašvaldības ēkām un Brīvības ielā 23 pie jauniešu „garažām”.

Agneses Liepas – Pužoles teksts / foto10.01.2011