Pirmdiena, 2019. gada 27. maijs            Vārda diena : Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Tērvetes novada skolēni „iebrien” purvā


   25.februārī, atzīmējot Starptautisko mitrāju mēnesi, Tērvetes dabas parkā pulcējās Tērvetes novada visu skolu dabas draugi.Skolēni februārī bija patstāvīgi pievērsušies purva izzināšanai. Jau mēneša sākumā parka vides izglītības speciālistes Inaida Jagučanska un Sandra Geislere aicināja sagatavot mājas darbu - iesūtīt atbildes konkursam par purva dabas daudzveidību un nozīmi.            
Konkursa 2. kārta notika parka Informācijas un mācību centrā. Uz to aicināja 1. kārtas labāko darbu autorus. Piecpadsmit skolēnu dalījās savās zināšanās par purviem, to nozīmi, aizsardzību, augiem un dzīvniekiem. Katrs dabas draugs saņēma dalībnieka karti, kurā atzīmēja nevis sakrātos punktus, bet gan „savāktās” vitamīniem bagātās purva skaistules – dzērvenes.

Lilitas Bogdanes teksts / foto09.03.2011

Vītiņos cilvēki svētkus ar koncertu sev sarūpēja paši


   
   Pirmdien Auces novadā, dienas centrā “Vītiņi” notika Benitas Žukovskas vadītā Vītiņu pagasta dāmu klubiņa “Ābele” organizētā romantiskā pēcpusdiena “Mēs tikāmies martā”.Pēcpusdienu ievadīja Siguldā dzīvojošās mākslinieces Mairas Lindermanes fotogrāfiju izstādes “Sniega pulkstenis” aplūkošana. Tā kā darbu autore nebija varējusi ierasties pati, izstādei pievienotajā anotācijā viņa raksta – tā ir veltījums viņas māmuļai Vilmai Lindermanei. Savukārt Vilmas kundze par šo dāvanu bija patīkami pārsteigta, jo meitas apsolījums bijis sarīkot fotoizstādi par godu pašas 50 gadu jubilejai.

Ausmas Smiļģes teksts / foto09.03.2011

Nakts traucētāji neļauj notikt sliktām lietām


   Projekta „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” ietvaros 18. februārī Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā notika informatīvs pasākums „Iespēja uzlabot drošību pilsētā – Jelgavas pieredze”.
   Pie Dobeles vecākiem, kuri gan, jāatzīst, nebija pārstāvēti pārāk kuplā pulkā, viesojās biedrības „Vecāki Jelgavai” pārstāves – biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece Lilita Caune  un metodiskā koordinatore Sarmīte Vīksna, kuras ir arī vienas no biedrības dibinātājām. Savā profesionālajā darbā ikdienā Lilita Caune ir slimnīcas „Ģintermuiža” narkoloģiskā dienesta vadītāja, Sarmīte Vīksna vada Jelgavas Pieaugušo izglītības centru.

Ligitas Davidsones teksts / foto07.03.2011

Ir ieceres un reāli īstenojamie plāni


    

   Pēc viena mēneša nostrādāšanas par vietas izpildītāju, 23. februārī notikušajā Auces novada domes sēdē deputāti bēnenieku ALGERDU MIKSI apstiprināja par Bēnes un Ukru pagasta pārvaldes vadītāju.
“Zemgale”, tiekoties ar viņu vienu dienu vēlāk, jautāja:

  • Ar cik lielu darba pieredzi pašvaldības institūcijās varat lepoties? 
  • Kā jums šķiet, kāds ir jaunais pienākums – viegls vai piņķerīgs?
  • Vai no “ierindas” izgājušās apkures sistēmas nebija sava veida ugunskristības jaunajā amatā?
  • uc.
Ausmas Smiļģes teksts / foto07.03.2011

Lepni par savu pagastu un tā ļaudīm


  
   A
izvadītajā nedēļā Penkules sporta centrā noslēdzās Penkules pagasta uzņēmēju kausa izcīņa veterāniem basketbolā. Par pasākuma norisi vairāk pastāstīja sacensību koordinators AIVARS ERMANIS.

   - Sacensību pirmsākums ir meklējams pirms vairākiem gadiem, kad tika izcīnīts z/s “Liepkalni” kauss un bija arī basketbola komanda “Liepkalni”. Nav slēpjams, vīri noveco un nevarēja jaunajiem “turēt līdzi”, tāpēc toreiz lēmu, ka sacenšanās jāpārveido. Nu jau trešo gadu tā ir pārtapusi par Penkules uzņēmēju kausa izcīņu. Pasākumu atbalsta zemnieku saimniecības “Straumēni” un “Jaunzemgaļi”, kur darbojas brāļi Stangas, “Mazbaldonas” - brāļi Meieri un “Liepkalni”, kas ir mana zemnieku saimniecība. Mēs visi trīs organizējam šīs sacensības.

Baibas Poles teksts / foto07.03.2011

Oficiāls statuss pēc desmit gadiem

 

   Šogad apritēs 10 gadu, kopš Dobelē darbojas ezotērikas interesentu grupa, kas nu ir izveidojusi biedrību “Ceļš”, un tās valdes priekšsēdētāja ir arī kopā nākšanas pirms desmit gadiem idejas  iniciatore NIOLE LILIENFELDE.
Viņa teic, ka visu šo laiku ir iets sevis izzināšanas ceļš - gan mācoties un lasot ezotērisko literatūru, gan klausoties lekcijas. Bija pienācis laiks spert soli uz priekšu, tādēļ nolemts reģistrēt nevalstisku organizāciju, lai varētu īstenot projektus un piesaistīt papildu līdzekļus, kas dotu iespēju  plašākai darbībai. 

Baibas Poles teksts / foto07.03.2011

Auce – senā un ik reizi citādā

   Līdzās 4. martam kalendārā ierakstīts – Alise, Auce, Enija, un jau vairākus gadus savas pilsētas vārda dienu svin arī Auce. Piektdien svinības plašākas vērta koncerts, ko bija sarūpējuši gan  skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņi,gant arī tie, kuri Auci sauc par mājām, bērnības taku zemi, kaut ikdienas gaitas rit citviet, kā arī izstāžu zāles atvēršana kultūras centrā.
   - Vārdu Auce savas lugas varonei savulaik bija izvēlējies Rūdolfs Blaumanis, bet Auces vārds kalendārā pirmo reizi parādījās 1985. gadā, - pirms koncertā sāka skanēt dziesmas, sacīja pasākuma vadītājs. Viņš arī bilda, ka Latvijā ir 35 Auces vārda īpašnieces, un atgādināja, ka nu jau ilgāku laiku viņas ir aicinātas vārda dienas pasākumu apmeklēt Aucē.

Foto galerija - Auces vārda diena 

Baibas Poles teksts / foto07.03.2011

Cilvēks pērk emocijas, izjūtas


    Aizvadītās nedēļas nogales trīs dienas – no 25. līdz 27. februārim – starptautiskajā tūrisma gadatirgū Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, strādājot Zemgales un Ziemeļlietuvas stendā, aizvadīja Dobeles Amatu mājas pārzine Anete Muceniece un Tautas lietišķās mākslas studijas “Avots” vadītāja, filcētāja Edīte Bēvalde.
Piedalīšanās šajā izstādē un darbošanās kopīgajā stendā ar lietuviešiem bija iespējama, pateicoties dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītajam projektam “Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”.Lai pastāstītu par iespaidiem un secinājumiem, kas gūti Viļņā, ar “Zemgali” tikās Dobeles kultūras nama direktore Lelde Roze, Anete Muceniece un Edīte Bēvalde.

Ausmas Smiļģes teksts / foto no pasākuma04.03.2011

Mēri noņemti – nu tik “jāšuj” tērps!  
   Ar šādiem vārdiem atvadījos no arhitekta Induļa Kārkliņa, kurš aktīvi darbojas Dobeles Valsts ģimnāzijas skolas padomē. Dobeles Valsts ģimnāzija lepojas ne tikai ar daudziem saviem audzēkņiem, bet arī ar rosīgiem un zinošiem skolēnu vecākiem. 

Kristīnes Pakules teksts / Ineses Didžes foto04.03.2011

Uzņēmēji labprāt tiekas ar pašvaldību. Bet klubu dibinās bez „savedējiem”   Pagājušās nedēļas trešdienā Dobeles novada pašvaldība rīkoja tikšanos ar novada uzņēmējiem, šoreiz uz to aicinot tos, kuri būtu ieinteresēti veidot darba devēju organizāciju pašvaldības teritorijā. Šī organizācija varētu pārstāvēt uzņēmēju intereses dialogā gan ar novada domi, gan pašvaldības administrāciju.

Ligitas Davidsones teksts / foto04.03.2011