Pirmdiena, 2018. gada 20. augusts            Vārda diena : Bernhards, Boriss

Praktiķe ar zināšanām
   Dalijas Segliņas darba lauks ir augļu un ogu eksperimentālās pārstrādes laboratorija, kur notiek zinātniskais darbs – testēšana, pārbaudes, pētīšana, arī cehs, kur sarunāt noris jaunu produktu izstrāde, un tad tie “atgriežas” laboratorijā, lai izpētītu izejvielas.
   - Bet paralēli es nevaru iztikt bez bioķīmiskās laboratorijas.

Ausmas Smiļģes teksts / foto24.01.2011

Satrauc neziņa un nekomunicēšana ar sabiedrību   Aizvadītajā nedēļā notika Dobeles novada domes komiteju sēdes. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, kuru vada deputāts Viesturs Reinfelds, tika izskatīti vairāki jautājumi. Viens no tiem, par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu reorganizāciju, bija pulcējis neierasti daudz interesentu – vienas no reorganizācijas plānā iekļautās – Dobeles 2. vidusskolas -  audzēkņu vecākus. Sēdē piedalījās visi komitejas deputāti, kā arī vairākas amatpersonas 

Baibas Poles teksts / foto24.01.2011

Armīna Ozoliņa dažādība

 

  

   L
īdz 18. februārim Dobeles Novadpētniecības muzejā ir apskatāma dobelnieka ARMĪNA OZOLIŅA darbu izstāde, kurai mākslinieks devis nosaukumu “Dažādība”. Tie, kuri paspējuši apskatīt mākslinieka darbus izstādē, noteikti var sacīt, ka “dažādība” ir ieraudzījuši, jo izstādē ir skatāmi grafikas, keramikas darbi, gleznas un grāmatu vāki. Izstādes atvēršanas pasākumā  tā viesiem bija iespēja sastapt un uzklausīt arī darbu autora sacīto, viņu iztaujāt, uzrunāt un vēlēt radošus panākumus. Arī “Zemgale”' izmantoja šo iespēju. 

Baibas Poles teksts / foto21.01.2011

Arī Annenieku ļaudis bija Zaķusalā


   Annenieku pagasta ļaudis 20 gadu pagātnē atgriezās, pulcējoties Kaķenieku kultūras un sporta kompleksā, kur viņus sagaidīja neliels pagasta pārvaldes sarūpēts cienasts, kam paši pievienoja labumus no līdznestajiem groziņiem.Atmiņu brīdi atklāja kompleksa vadītāja Zinaida Pravdiveca, īsumā atgādinot vēstures faktus.  
Čaklās pagasta rokdarbnieces barikāžu dalībniekiem bija sarūpējušas nelielu, bet ļoti sirsnīgu velti – pašu rokām darinātu eņģelīti. Zinaida Pravdiveca, katram to pasniedzot, novēlēja turpmāk tikai labas un gaišas domas un lai turas veselība.
Pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Šmīdler sacīja:
   - Arī mēs, Annenieku pagasta ļaudis, 1991. gadā bijām uz barikādēm. Šeit mēs esam sanākuši maz, bet toreiz uz Rīgu, uz Zaķusalu sargāt televīzijas torni braucām daudzi.

Ligitas Davidsones teksts / foto21.01.2011

Toreiz nebija šaubu – jābūt Rīgā!


   Aizvakar, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, arī Dobeles novadā kūrās atmiņu ugunskuri – gan simboliski, gan pavisam īstu dūmu smaržu debesīs raidoši. 
Dobelē barikāžu dalībniekus un visus, kam svarīgi atcerēties par izšķirošo laiku pirms 20 gadiem vai par to uzzināt vēl ko papildus skolā un ģimeņu stāstītajam, ceturtdienas pēcpusdienā laukumā pie novada domes ēkas sagaidīja Latvijas un novada karogs, kam goda sardzē stāvēja zemessargi, divu ugunskuru liesmas, katls ar karstu tēju un rudzu maizes grauzdiņi cienastam.
Pasākumu vadīja pašvaldības kultūras un sporta pārvaldes kultūras nozares vadītāja Aija Eidinta, barikāžu laikā populāras patriotiskas melodijas skanēja džūkstenieka Jura Pavlova  izpildījumā.

Foto galerija -
Barikāžu atceres diena Dobele 2011

Ligitas Davidsones teksts / foto21.01.2011

Gatavojas mūs visus saskaitīt un aicina skaitītājus


  

   P
ar Tautas skaitīšanu ir sacīts, ka tā ir desmitgades nozīmīgākais projekts un tā, atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijām, tiek īstenota visā pasaulē reizi desmit gados. Tautas skaitīšana šogad notiks Latvijā un tā tiks veikta pirmo reizi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu atcelšanas. 2011. gada Tautas skaitīšana Latvijā notiks no 1. marta līdz 31. maijam. 

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Trīs VIP komandas lasīja aizraujošo meža grāmatu   Tērvetes dabas parka vides speciālistu organizētā paraugnodarbība “Mežs ziemā”, kas norisinājās pagājušajā piektdienā, bija rosinājusi tajā iesaistīties kuplu skaitu skolotāju no Auces, Dobeles un Tērvetes novada.
Kad pēc siltas tējas un kafijas iebaudīšanas visi bija sadalījušies trīs – pelēkā zaķa jeb zīlīšu, pelēkās zaķenes jeb priežu čiekuriņu un baltā zaķa jeb egles čiekuriņu – komandās, katra no tām saņēma identifikācijas kartīti.

Ausmas Smiļģes teksts / foto19.01.2011

Sestdien Aucē tikās politiski represētie

 

   Sestdien tikās Latvijas Politiski represēto apvienības Auces novada nodaļas biedri, aicinot uz sadraudzību arī interesentus. Pasākums notika Auces Latviešu biedrības krīzes centra „Namiņš” telpās.
Auces novada nodaļā, kurā tagad apvienoti politiski represētie no visiem novada pagastiem, pašreiz ir mazliet vairāk nekā 80 biedru, to vada valde. Valdes priekšsēdētāja ir Berute Gotlaufa, locekļi – Aldona Auziņa no Auces, Ilga Straume un Lidija Stavro no Bēnes un Benita Žukovska no Vītiņiem. 

Ligitas Davidsones teksts / foto19.01.2011

Rodam iespējas un tās īstenojam

 

  

   Vairākus gadus Zebrenes pagastā tika rīkots konkurss “Sakoptākā sēta”. Pec administratīvi teritoriālās reformas gribējām šo jau izveidojušos tradīciju saglabāt. Mūsu pagastā aktīvi darbojas sieviešu biedrība „Dīva”, kurai ir pieredze projektu rakstīšanā un realizēšanā. Kad Dobeles novada dome izsludināja projektu konkursu, nolēmām, ka arī mums ir jāpamēģina.

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Barikāžu dienu atceres stāsts. Malda Šinta

 

  

  

  
   Š
odien – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena -, kad daudzviet Latvijā iedegsies atmiņu ugunskuri, lai pāršķirstītu vēstures lappuses, ko daudzi no mums rakstīja pirms 20 gadiem. Tas bija laiks, kad nomodā par Latvijas neatkarību uz barikādēm stāvēja tās iedzīvotāji. Arī ļaudis no Dobeles un tās apkaimes bija kopā ar citiem. Norises Rīgā koordinēja sabiedriski politiska kustība un organizācija „Latvijas Tautas fronte”. Dobelē tās vadītāja bija MALDA ŠINTA
paņēmieniem brīvības alku apspiešanai.  
   - Esmu priecīga, ka varēju piedzīvot to laiku, - sarunā ar „Zemgali” sacīja Malda Šinta un, šķetinot vēstures pavedienu, atzīst, ka nebija laika baidīties, kaut bija zināms par padomju varas cīņas

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011