Otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs            Vārda diena : Nils, Viktors

Arī Annenieku ļaudis bija Zaķusalā


   Annenieku pagasta ļaudis 20 gadu pagātnē atgriezās, pulcējoties Kaķenieku kultūras un sporta kompleksā, kur viņus sagaidīja neliels pagasta pārvaldes sarūpēts cienasts, kam paši pievienoja labumus no līdznestajiem groziņiem.Atmiņu brīdi atklāja kompleksa vadītāja Zinaida Pravdiveca, īsumā atgādinot vēstures faktus.  
Čaklās pagasta rokdarbnieces barikāžu dalībniekiem bija sarūpējušas nelielu, bet ļoti sirsnīgu velti – pašu rokām darinātu eņģelīti. Zinaida Pravdiveca, katram to pasniedzot, novēlēja turpmāk tikai labas un gaišas domas un lai turas veselība.
Pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Šmīdler sacīja:
   - Arī mēs, Annenieku pagasta ļaudis, 1991. gadā bijām uz barikādēm. Šeit mēs esam sanākuši maz, bet toreiz uz Rīgu, uz Zaķusalu sargāt televīzijas torni braucām daudzi.

Ligitas Davidsones teksts / foto21.01.2011

Toreiz nebija šaubu – jābūt Rīgā!


   Aizvakar, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, arī Dobeles novadā kūrās atmiņu ugunskuri – gan simboliski, gan pavisam īstu dūmu smaržu debesīs raidoši. 
Dobelē barikāžu dalībniekus un visus, kam svarīgi atcerēties par izšķirošo laiku pirms 20 gadiem vai par to uzzināt vēl ko papildus skolā un ģimeņu stāstītajam, ceturtdienas pēcpusdienā laukumā pie novada domes ēkas sagaidīja Latvijas un novada karogs, kam goda sardzē stāvēja zemessargi, divu ugunskuru liesmas, katls ar karstu tēju un rudzu maizes grauzdiņi cienastam.
Pasākumu vadīja pašvaldības kultūras un sporta pārvaldes kultūras nozares vadītāja Aija Eidinta, barikāžu laikā populāras patriotiskas melodijas skanēja džūkstenieka Jura Pavlova  izpildījumā.

Foto galerija -
Barikāžu atceres diena Dobele 2011

Ligitas Davidsones teksts / foto21.01.2011

Gatavojas mūs visus saskaitīt un aicina skaitītājus


  

   P
ar Tautas skaitīšanu ir sacīts, ka tā ir desmitgades nozīmīgākais projekts un tā, atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijām, tiek īstenota visā pasaulē reizi desmit gados. Tautas skaitīšana šogad notiks Latvijā un tā tiks veikta pirmo reizi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu atcelšanas. 2011. gada Tautas skaitīšana Latvijā notiks no 1. marta līdz 31. maijam. 

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Trīs VIP komandas lasīja aizraujošo meža grāmatu   Tērvetes dabas parka vides speciālistu organizētā paraugnodarbība “Mežs ziemā”, kas norisinājās pagājušajā piektdienā, bija rosinājusi tajā iesaistīties kuplu skaitu skolotāju no Auces, Dobeles un Tērvetes novada.
Kad pēc siltas tējas un kafijas iebaudīšanas visi bija sadalījušies trīs – pelēkā zaķa jeb zīlīšu, pelēkās zaķenes jeb priežu čiekuriņu un baltā zaķa jeb egles čiekuriņu – komandās, katra no tām saņēma identifikācijas kartīti.

Ausmas Smiļģes teksts / foto19.01.2011

Sestdien Aucē tikās politiski represētie

 

   Sestdien tikās Latvijas Politiski represēto apvienības Auces novada nodaļas biedri, aicinot uz sadraudzību arī interesentus. Pasākums notika Auces Latviešu biedrības krīzes centra „Namiņš” telpās.
Auces novada nodaļā, kurā tagad apvienoti politiski represētie no visiem novada pagastiem, pašreiz ir mazliet vairāk nekā 80 biedru, to vada valde. Valdes priekšsēdētāja ir Berute Gotlaufa, locekļi – Aldona Auziņa no Auces, Ilga Straume un Lidija Stavro no Bēnes un Benita Žukovska no Vītiņiem. 

Ligitas Davidsones teksts / foto19.01.2011

Rodam iespējas un tās īstenojam

 

  

   Vairākus gadus Zebrenes pagastā tika rīkots konkurss “Sakoptākā sēta”. Pec administratīvi teritoriālās reformas gribējām šo jau izveidojušos tradīciju saglabāt. Mūsu pagastā aktīvi darbojas sieviešu biedrība „Dīva”, kurai ir pieredze projektu rakstīšanā un realizēšanā. Kad Dobeles novada dome izsludināja projektu konkursu, nolēmām, ka arī mums ir jāpamēģina.

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Barikāžu dienu atceres stāsts. Malda Šinta

 

  

  

  
   Š
odien – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena -, kad daudzviet Latvijā iedegsies atmiņu ugunskuri, lai pāršķirstītu vēstures lappuses, ko daudzi no mums rakstīja pirms 20 gadiem. Tas bija laiks, kad nomodā par Latvijas neatkarību uz barikādēm stāvēja tās iedzīvotāji. Arī ļaudis no Dobeles un tās apkaimes bija kopā ar citiem. Norises Rīgā koordinēja sabiedriski politiska kustība un organizācija „Latvijas Tautas fronte”. Dobelē tās vadītāja bija MALDA ŠINTA
paņēmieniem brīvības alku apspiešanai.  
   - Esmu priecīga, ka varēju piedzīvot to laiku, - sarunā ar „Zemgali” sacīja Malda Šinta un, šķetinot vēstures pavedienu, atzīst, ka nebija laika baidīties, kaut bija zināms par padomju varas cīņas

Baibas Poles teksts / foto19.01.2011

Bukaišos – skolā, kas pulsē dabas ritmā
   Tā  īpašā “odziņa”, par ko Bukaišu pamatskolu pirms šī mācību gada uzsākšanas uzteica novada izglītības darba koordinatore Inita Roze, šķiet, kļūst arvien “baudāmāka”: dabas norišu novērošanā, izpētē, izprašanā iesaistās aizvien lielāks skolēnu skaits. Viņiem noteikti var piepulcināt arī pirmsskolas izglītības grupas piecus puišus un divas meitenes, kas ir viņu skolotājas Laimdotas Pilvertas nopelns.

Ausmas Smiļģes teksts / foto17.01.2011

Ar gara spēku spītējot gadiem


   Pirms nedēļas – pagājušajā pirmdienā – Aucē, Akadēmijas ielas 8. nama 5. dzīvoklī laiks tika aizvadīts neparasti: visu dienu atnācējus sagaidīja klāts cienasta galds, ik pa brītiņam iezvanījās telefons, skanēja laimes, vēl ilga mūža, stipra gara un veselības vēlējumi...Pirmoreiz ir tā, kā šodien, - teica jubilāres – Irmas Skromules jaunākā meita Zaiga Vismane. - Parasti savus ciemiņus sagaida un  uzņem mamma pati. Šoreiz ir sanācis tā, ka tas jādara man, jo tieši pirms dzimšanas dienas mammai bija saniķojusies veselība. Citādi jau man te nebūtu atļauts saimniekot.

Ausmas Smiļģes teksts / foto17.01.2011

Tikās Dobeles Pensionāru biedrības ļaudis
   Gada pirmo Dobeles Pensionāru biedrības sapulci ievadīja šīs nevalstiskās organizācijas pašas vecākās biedres Almas Purmales (viņa šogad svinēs 94. dzimšanas dienu) dzejas lasījums kā apsveikums visiem klātesošajiem senioriem Jaunajā gadā. 

Decembris bija rosīgs
Kā ikmēneša sapulcēs ierasts, pārskatu par paveikto kopš iepriekšējās kopā nākšanas sniedza un par darba plāniem informēja biedrības valdes priekšsēdētāja Valentīna Embovica.

Ligitas Davidsones teksts / foto17.01.2011