Trešdiena, 2019. gada 23. janvāris            Vārda diena : Grieta, Strauta

Dobelnieki Kundrāti Ēģiptē izbaudīja tikai pusi plānotā

 


   Andris Kundrāts ar meitu Anitu uz Ēģipti plānoja doties jau sen. Iecerētais ceļojums sākās 22. janvārī, un, tā kā janvāra beigās studentiem bija brīvdienas, Anita droši varēja uz divām nedēļām doties tālumā, jo nevienu studiju dienu nebija jākavē, un arī Andrim tas bija pieņemams laiks.

Jāteic uzreiz – Kundrāti aizbrauca un atgriezās tā, kā bija plānots. Tikai ieceres gan iznāca mainīt, un Andris saka – ja būtu zinājis, ka notikumi attīstās šādi, braucienu būtu atcēlis.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto11.02.2011

“Attieksmi vienmēr varam mainīt”

 


   Iespējams, ir dobelnieki un arī cilvēki Auces, Dobeles un Tērvetes novadā, kuri nekad nav pabijuši Dobeles un apkārtnes slimnīcas tajā daļā, kas izvietota atstatu vienstāva barakas tipa ēkā: te veselību atgūst bērni un infekciju slimnieki.
Kā atzīst infekcioniste, infekcijas nodaļas vadītāja Guna Legzdiņa, par viņas vadītās nodaļas pastāvēšanu nezinošie sevi var uzskatīt patiesi par laimīgiem, jo slimību spektrs, kas tiek ārstēts, ir plašs.

Ausmas Smiņģes teksts / foto11.02.2011

Reorganizācija – joprojām aktuāla

 

   Šonedēļ notikušajā Dobeles novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēdē, kurā piedalījās visi komitejā strādājošie deputāti, atkārtoti tika izskatīts jautājums par novada mācību iestāžu reorganizācijas plānu, kas saistīts ar profesionālās izglītības jomu. Komitejas vadītājs ir Viesturs Reinfelds, ziņotājs šajā jautājumā bija pašvaldības izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičš, sēdē piedalījās arī citas pašvaldības amatpersonas un reorganizēt plānotās Dobeles 2. Vidusskolas izglītojamo vecāki.

Baibas Poles teksts / foto11.02.2011

Pirmo reizi pedagoga lomā

 

Piektdien Dobeles novadā viesojās izglītības un zinātnes ministrs ROLANDS BROKS. Darba vizīte sākās Dobeles Valsts ģimnāzijā, kur Rolands Broks tikās ar mācību iestādes pedagogiem un programmas “Iespējamā misija” ietvaros vadīja mācību stundu 12. klasē par izglītības iespējām, Latvijā.
Kopā ar Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogiem ministru Rolandu Broku sagaidīja arī Dobeles novada pašvaldības pārstāvji : priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, izpilddirektora vietnieks Gunārs Kurlovičs, izglītības pārvaldes vadītājs Guntis Safranovičs, kā arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Dobeles starpnovadu organizācijas priekšsēdētāja Gaida Reinšmite.

Baibas Poles teksts / foto11.02.2011

Klientu klubs izsludina projektu konkursu
    

 

   VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces un Jaunpils novadā, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto09.02.2011

Ir izveidota Auces novada bibliotēka

 


   Auces novada dome savā decembra sēdē nolēma reorganizēt novada pašvaldības iestādes – Auces un Bēnes, Lielauces, Īles, Ukru, Vītiņu un Ķeveles bibliotēkas - tās apvienojot un no 2011. gada 1. janvāra izveidojot vienu pašvaldības iestādi – Auces novada bibliotēku. Tika apstiprināts jaunās iestādes nolikums.

Bibliotēkas darba reorganizācijas jautājumus 19. janvārī savā darba seminārā apsprieda novada struktūrvienību vadītāji. Uz bibliotekāru jautājumiem atbildēja novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto09.02.2011

Dienas aiziet saistošās aktivitātēs

 


   Sākot ar janvāra pirmajām dienām, kad atsākās mācības, līdztekus tām, neskatoties uz to, ka devītklasniekiem jāgatavojas eksāmeniem, sestklasniekiem un trešklasniekiem ieskaitēm, Tērvetes pamatskolā noris intensīvs ārpusstundu darbs, “Zemgalei” teica šobrīd direktores pienākumu izpildītāja, direktores vietniece mācību darbā Ērika Mazure.

Ausmas Smiļģes teksts / foto09.02.2011

Kafija ar politiķiem

 


   Pēc janvāra domes sēdes Dobeles novada politiķi – domes deputāti – devās tikties ar jauniešiem. Jaunatnes politikas institūta projekta „Jaunieši stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” aktivitātes „Kafija ar politiķiem” ietvaros novada aktīvie jaunieši viņus bija uzaicinājuši uz sarunu par jaunatnes līdzdalību pašvaldības dzīvē, dialoga veidošanu ar lēmumu pieņēmējiem un jaunatnes dzīves kvalitātes pakāpenisku uzlabošanu.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto09.02.2011

Mazpulcēni, darbojoties kopā, gaida pavasari

 


   Dienas kļūst arvien garākās, un tas nozīmē tikai vienu - pavasaris vairs nav aiz kalniem! Kāds mājās pārlūko sēklu paciņas, cits ielūkojas pagrabā, apstaigā dārzu. Jā, jā, pavasaris ir pavisam tuvu! To zina un jūt arī mazpulku aktīvisti un tādēļ tiek plānoti šī gada darbi.

  Izskatās, ka šis būs ļoti darbīgs gads! Kā jau ierasts mazpulcēni īstenos gan savus individuālos, gan grupu projektus, gan arī piedalīsies dažādos konkursos. Pateicoties A/S „Latvijas valsts meži” atbalstam šogad kopā ar citiem Latvijas mazpulkiem nodomāts  īstenot projektu „No čiekura līdz lietaskokam”.

Baibas Poles teksts / foto09.02.2011

Policisti analizēja savu veikumu   - Ir pagājis viens pilns gads, kopš darbojas Dobeles iecirknis un mēs esam šādā sastāvā. Atskatīsimies uz aizgājušo gadu un analizēsim to.

Atskaite ir paredzēta divās daļās – oficiālā publiskā un otrā, kur analizēsim savas problēmas, meklēsim tām risinājumu.
   Tā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa 2010. gada pārskata sapulci 24. janvārī sāka iecirkņa priekšnieks Kaspars Rekscs.

Ligitas Dāvidsones teksts / foto07.02.2011