Ceturtdiena, 2018. gada 18. oktobris            Vārda diena : Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Priecīgi par jauno sporta zāles grīdu

   Vaicāts, kas šovasar paveikts Vītiņu pagastā, Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks GUNTIS ŠĒFERS teic – strādājam ikdienas režīmā, darot nelielus, bet nepieciešamus, ne globālus darbus. Nosacīti vispamanāmāko veikumu otrdien “Zemgalei” ir iespēja ne vien ieraudzīt, bet arī sajust burtiskā nozīmē. Tā ir stiprā lakas smarža, kas vēl virmo Vītiņu ciemata sporta zālē, kur tik tikko pabeigti apjomīgie grīdas pārbūves darbi.
09.11.2017

Apkaimes uzņēmēji pulcējās Abgunstes muižā

   Pagājušo ceturtdien Jelgavas novada Zaļenieku pagasta Abgunstes muižā uz Ideju un iedvesmas dienu pulcējās virkne bijušā Dobeles, Bauskas un Jelgavas rajona uzņēmēji un mājražotāji, lai uzklausītu citu pieredzes stāstus, kā arī piedalītos projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšanā.
08.11.2017

20. reizi izvērtēja pagasta māju sētās redzēto

   Penkules pagastā šogad jau 20. reizi notika konkurss “Sakoptākā sēta”, kura noslēguma pasākums notika piektdien un pulcēja pagasta ļaudis kultūras namā. Tur, mijoties uzrunām, dziesmām un dejām, tika sumināti namu, uzņēmumu, viensētu saimnieki, ļaudis, kuri tur saimnieko. Pasākumu vadīja pagasta pārvaldes vadītājs IVARS BRIKMANIS.
   - Laiks starp Miķeļiem un Mārtiņiem jau vairākus gadus mūsu pagastā ir saistāms ar konkursu “Sakoptākā sēta”. Tas ir periods, kad ar gandarījumu un padarīta darba izjūtu varam pulcēties kopīgā pasākumā, lai atskatītos uz padarīto un ielūkotos nākotnē. Kādi esam, kādi varam būt Penkulē? Kur mīt cilvēki, tur dzīvo darbs. Darbs ir rādītājs, vērtētājs. Nav būtiski, vai tas ir liels vai mazs, svarīgi – kā mums veicas, kāda ir mūsu attieksme, vēlme un griba.
08.11.2017

Kāpēc Virkus kapsētā šobrīd jauni apbedījumi liegti?

   Redakcijā vērsās kāda dobelniece, kura pauda neizpratni, kāpēc viņai atteikta tuvinieka apbedīšana Dobeles pievārtē esošajā Virkus kapsētā, jo teorētiski tā ir atvērta, nevis slēgta tipa kapsēta. Viņai ieteikts tuvinieka guldīšanai zemes klēpī izvēlēties kādu no divām citām kapsētām, kas atrodas netālu no pilsētas.
08.11.2017

Augstkalnē noskaidroja “Zemes meitas” un “Zemes dēlu”

   Pagājušo piektdien Augstkalnes vidusskola vēra durvis konkursam “Zemes meita” un “Zemes dēls”. Sadarbībā ar Tērvetes novada uzņēmējdarbības konsultanti Montu Mantrovu, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles konsultāciju biroju un Tērvetes novada izglītības iestādēm, novada pašvaldība piedāvāja pamatskolas un vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju gūt jaunas darba un sadzīves iemaņas, kā arī ar konkursa palīdzību izaicināt savas prasmes un zināšanas.
08.11.2017

Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci un dramaturģi Māru Zālīti

   Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā otrdien viesojās un ar savas daiļrades cienītājiem tikās dzejniece, rakstniece un dramaturģe MĀRA ZĀLĪTE. Interesentu pulks bija kupls, klausītāju rindās brīvu vietu nebija.
02.11.2017

Šalle veido pēdas Latvijai

   Pirms vairākiem gadiem Dobeles pilsētas kultūras namā lietišķās mākslas studijas “Avots” (vadītāja Eva Kulmane) pasākumā sāka tapt šalle, kas nu ir jau daudzus metrus gara un tiek darināta Latvijas 100. dzimšanas dienai par godu. Laika gaitā pa rindiņai tur ir ieadījuši daudzi dobelnieki, apkaimes ļaudis, pilsētas viesi. Tā ir daudzkrāsaina un dažādu musturu caurvīta. Ikdienā šalle ir Dobeles pilsētas kultūras nama Amatu mājā, bet svētkos tiek rādīta visiem un katram ir iespēja piesēst, lai ieadītu pa rindiņai.

Otrdien tautas lietišķās mākslas studijas “Avots” dalībnieces uzsāka akciju “Dobeles šalle Latvijai. 100 pēdas Latvijā”.
02.11.2017

Rīgā spriež par nekustamo īpašumu “Apguldes skola”

   Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi valdības rīkojuma projektu par pašvaldības nekustamā īpašuma "Apguldes skola" pārņemšanu valsts īpašumā. Par to 26. oktobrī tika spriests valsts sekretāru sanāksmē.
Aizsardzības ministrija, plānojot Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa un ilgtermiņa spēju attīstību, tajā skaitā plānojot infrastruktūru, šī gada 13. martā vērsās pie Dobeles novada pašvaldības ar lūgumu nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā Zemessardzes 51. kājnieku bataljona infrastruktūras attīstībai nekustamo īpašumu “Apguldes skola” Naudītes pagastā. Nekustamais īpašums valstij Aizsardzības ministrijas personā nepieciešams, lai stiprinātu Zemessardzes kapacitāti un lomu valsts aizsardzībā.
Dobeles novada dome jau ir pieņēmusi lēmumu par iepriekšminētā nekustamā īpašuma nodošanu valstij.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 11,22 ha kopplatībā - piecām zemes vienībām un 14 būvēm. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Dobeles novada pašvaldībai.
02.11.2017

“Liepas” - stāsts par savējiem

   Šķiet, šodien netālu no Dobeles robežas esošās stādaudzētavas “Liepas” vārds zināms gan lielākiem, gan mazākiem augļu dārzu saimniekiem un rožu mīļotājiem, jo stādaudzētava slavena gan ar kvalitatīvu stādmateriālu, gan vienmēr laipno interesentu uzņemšanu un izsmeļošām konsultācijām. “Zemgale” aicināja uz sarunu uzņēmuma dibinātāju un vadītāju ZAIGU APSI, lūdzot pastāstīt, kā stādaudzētavai klājas šodien.
02.11.2017

Vai Aizstrautniekos cels 27 televīzijas torņus?

   Pirmdien Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē norisinājās ieceres par vēja elektrostaciju parku ”Dobele” un ”Pienava” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tā bija pulcējusi pilnu zāli interesentu. Sanāksme izvērtās gana emocionāla, jo klātesošie, lielākoties Dobeles pagasta iedzīvotāji, pauda neizpratni par nodomu būvēt izmēra ziņā iespaidīgos vēja ģeneratorus Zemgalē, uz zemes gabaliem, kas tradicionāli izmantoti lauksaimniecībā, un vēl tik tuvu apdzīvotai vietai, kaut eksistē virkne apgalvojumu, ka šādas iekārtas negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Tiesa gan, šķiet, ka uz daudziem uzdotajiem jautājumiem konkrētas atbildes šoreiz netika gūtas.
02.11.2017