Pirmdiena, 2018. gada 20. augusts            Vārda diena : Bernhards, Boriss

Augstkalnē noskaidroja “Zemes meitas” un “Zemes dēlu”

   Pagājušo piektdien Augstkalnes vidusskola vēra durvis konkursam “Zemes meita” un “Zemes dēls”. Sadarbībā ar Tērvetes novada uzņēmējdarbības konsultanti Montu Mantrovu, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles konsultāciju biroju un Tērvetes novada izglītības iestādēm, novada pašvaldība piedāvāja pamatskolas un vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju gūt jaunas darba un sadzīves iemaņas, kā arī ar konkursa palīdzību izaicināt savas prasmes un zināšanas.
08.11.2017

Tikšanās ar dzejnieci, rakstnieci un dramaturģi Māru Zālīti

   Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā otrdien viesojās un ar savas daiļrades cienītājiem tikās dzejniece, rakstniece un dramaturģe MĀRA ZĀLĪTE. Interesentu pulks bija kupls, klausītāju rindās brīvu vietu nebija.
02.11.2017

Šalle veido pēdas Latvijai

   Pirms vairākiem gadiem Dobeles pilsētas kultūras namā lietišķās mākslas studijas “Avots” (vadītāja Eva Kulmane) pasākumā sāka tapt šalle, kas nu ir jau daudzus metrus gara un tiek darināta Latvijas 100. dzimšanas dienai par godu. Laika gaitā pa rindiņai tur ir ieadījuši daudzi dobelnieki, apkaimes ļaudis, pilsētas viesi. Tā ir daudzkrāsaina un dažādu musturu caurvīta. Ikdienā šalle ir Dobeles pilsētas kultūras nama Amatu mājā, bet svētkos tiek rādīta visiem un katram ir iespēja piesēst, lai ieadītu pa rindiņai.

Otrdien tautas lietišķās mākslas studijas “Avots” dalībnieces uzsāka akciju “Dobeles šalle Latvijai. 100 pēdas Latvijā”.
02.11.2017

Rīgā spriež par nekustamo īpašumu “Apguldes skola”

   Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi valdības rīkojuma projektu par pašvaldības nekustamā īpašuma "Apguldes skola" pārņemšanu valsts īpašumā. Par to 26. oktobrī tika spriests valsts sekretāru sanāksmē.
Aizsardzības ministrija, plānojot Nacionālo bruņoto spēku vidēja termiņa un ilgtermiņa spēju attīstību, tajā skaitā plānojot infrastruktūru, šī gada 13. martā vērsās pie Dobeles novada pašvaldības ar lūgumu nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā Zemessardzes 51. kājnieku bataljona infrastruktūras attīstībai nekustamo īpašumu “Apguldes skola” Naudītes pagastā. Nekustamais īpašums valstij Aizsardzības ministrijas personā nepieciešams, lai stiprinātu Zemessardzes kapacitāti un lomu valsts aizsardzībā.
Dobeles novada dome jau ir pieņēmusi lēmumu par iepriekšminētā nekustamā īpašuma nodošanu valstij.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 11,22 ha kopplatībā - piecām zemes vienībām un 14 būvēm. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Dobeles novada pašvaldībai.
02.11.2017

“Liepas” - stāsts par savējiem

   Šķiet, šodien netālu no Dobeles robežas esošās stādaudzētavas “Liepas” vārds zināms gan lielākiem, gan mazākiem augļu dārzu saimniekiem un rožu mīļotājiem, jo stādaudzētava slavena gan ar kvalitatīvu stādmateriālu, gan vienmēr laipno interesentu uzņemšanu un izsmeļošām konsultācijām. “Zemgale” aicināja uz sarunu uzņēmuma dibinātāju un vadītāju ZAIGU APSI, lūdzot pastāstīt, kā stādaudzētavai klājas šodien.
02.11.2017

Vai Aizstrautniekos cels 27 televīzijas torņus?

   Pirmdien Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē norisinājās ieceres par vēja elektrostaciju parku ”Dobele” un ”Pienava” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tā bija pulcējusi pilnu zāli interesentu. Sanāksme izvērtās gana emocionāla, jo klātesošie, lielākoties Dobeles pagasta iedzīvotāji, pauda neizpratni par nodomu būvēt izmēra ziņā iespaidīgos vēja ģeneratorus Zemgalē, uz zemes gabaliem, kas tradicionāli izmantoti lauksaimniecībā, un vēl tik tuvu apdzīvotai vietai, kaut eksistē virkne apgalvojumu, ka šādas iekārtas negatīvi ietekmē cilvēku veselību. Tiesa gan, šķiet, ka uz daudziem uzdotajiem jautājumiem konkrētas atbildes šoreiz netika gūtas.
02.11.2017

Galvenie “vaininieki” - katlu māja un granulu katls

Vasarā Penkules pagasta centrā tika veikti vērienīgi būvdarbi, kas nu jau kādu laiku ir noslēgušies. Galvenais ieguvums – ir vienota apkures sistēma piecos pašvaldības namos, starp tiem ēkas, kur ir Penkules pamatskola, sporta centrs, bibliotēka un pasts, kā arī pagasta pārvalde un pirmsskolas izglītības grupa.

Tomēr kopumā pagastā pie šajā gadā paveikto darbu apjoma bez apkures sistēmas sakārtošanas ir pieskaitāms kultūras namā, kā arī sporta centrā un bibliotēkā izdarītais, kas nu ir devis sakārtotu vidi Penkulē.

Aizvadītajā nedēļā pagastā ciemojās Dobeles novada pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Māra Krūmiņa, komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Lana Augule, un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji – SIA “Dobeles ūdens” - Dainis Miezītis, “Dobeles enerģija” - Ģirts Ozoliņš. Dobeles novada domi pārstāvēja tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs deputāts Viktors Eihmanis.
Visus sagaidīja pagasta pārvaldes vadītājs Ivars Brikmanis, kā arī Penkules kultūras nama direktors Normunds Smiltnieks, sporta centra vadītājs Staņislavs Jonkus, Penkules pamatskolas direktore Dace Melbārde, bibliotēkas vadītāja Maruta Pūpola un pagasta dienas centra “Tevi gaida” vadītāja Monta Logina.
02.11.2017

Dabas parkā Tērvetē vasaras sezona aizvadīta ražīgi

No aprīļa līdz oktobra otrajai pusei parkā ciemojās vairāk nekā 130 tūkstoši apmeklētāju. Jau piekto gadu apskates objektā īpaši tiek sveikts gada 100 tūkstošais tūrists. Tas ar prieku tika sagaidīts augustā. Priežu silā vasaras sezonā ārvalstu tūristu skaits pārsniedza 40% no kopējā apmeklētāju skaita. Tie bija atceļojuši no visas pasaules - ne tikai no Eirāzijas, bet arī pārējiem kontinentiem, izņemot, protams, Antarktīdu.
31.10.2017

Aizvadītas šaušanas sacensības

   Sestdien Dobeles šautuvē notika invalīdu sporta spēles šaušanā, ko rīkoja Dobeles Invalīdu biedrība (vadītāja Gaļina Augustovska) sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību.

Spēlēs piedalījās pārstāvji no Dobeles novada, kā arī viesi no Krāslavas, Bauskas, Tukuma, Rīgas un arī Šauļiem (Lietuva), kopumā ap 50 sportistu.
31.10.2017

Leģendu stāsti Vecauces pilī

   Sestdien Latvijas pilis un muižas vēra durvis pasākumā Leģendu nakts, kas logus vēlā vakara stundā izgaismoja arī Vecauces pilī. Tur sarīkojumu iesāka Līvbērzes amatierteātris ar izrādi “Kaislīgie rododendri”, sekoja smalku pastēšu, sieru, vīnu un citu labumu no muižas krājumiem degustācija, kā arī muižkundzes pavadībā varēja ieskatīties Vecauces pils istabās.

Pasākums bija ieinteresējis gan ģimenes ar bērniem, gan vecāka gada gājuma ļaudis, gan auceniekus, gan pilsētas viesus. Jau pie pils durvīm viesus sagaidīja dāmas īpašos tērpos, ko esam ieraduši redzēt gleznās vai senās fotogrāfijās, kas vēsta par aizvadītajiemm gadsimtiem vai pat vēl senākiem laikiem. Par to izcelsmi vēlāk uzzināja tie, kuri devās ekskursijā pa Vecauces pili, - ne muižkundzes pavadībā, bet viņas ekonomes, kuras lomā iejutās un vēsturiski pamatoti darinātā tērpā bija ģērbta Vecauces pils pārvaldniece INESE KAMINSKA.
31.10.2017